Partners Natuurcentrum Rivieren aan de slag met uitwerking plannen

stratemakerstorenStaatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen, het IVN Rijk van Nijmegen en museum De Stratemakerstoren gaan verder met de planuitwerking voor het Natuurcentrum Rivieren in de Stratemakerstoren. Uit het haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is afgerond, kwam naar voren dat realisatie van een bezoekerscentrum mogelijk lijkt.

Nu de fase van het haalbaarheidsonderzoek is afgerond gaan de partners aan de slag met het bouwkundig ontwerp voor de locatie en de concrete invulling het bezoekerscentrum. De Stratemakerstoren is een geschikte plek voor het bezoekerscentrum maar het gebouw is niet groot genoeg. Dit kan worden opgelost door nieuwbouw op het terrein achter de Stratemakerstoren. Hierdoor ontstaat meteen een betere relatie met Valkhofpark en Donjon. Voor het bezoekerscentrum is het belangrijk dat het zich bevindt op de grens van stad en natuur. Daarom wordt eind van dit jaar nog een voetgangersbrug over het Meertje aangelegd, die moet zorgen voor een goede verbinding tussen het bezoekerscentrum en de Stadswaard/Ooijpolder. 

De partijen willen een eigentijds en gastvrij centrum creëren voor jong en oud, dat een brug slaat tussen stad, natuur en rivier. De komende tijd gaan ze dit verder uitwerken. Het centrum wil zich daarbij vooral richten op de beleving van de Waal en omgeving door middel excursies en andere buitenactiviteiten. Daarnaast moet het centrum een ontmoetingsplek worden voor organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. De bouwkundige resten van de Stratemakerstoren zijn bovendien van bijzondere cultuurhistorische waarde. In het centrum kunnen bezoekers in de toekomst ook kennis nemen van de cultuurhistorische relatie die Nijmegen heeft met de rivier.

Door nu al aan de slag te gaan met de uitwerking lopen de partijen vooruit op de besluitvorming door de gemeenteraad in voor de zomer dit jaar. Mocht de raad niet instemmen met realisatie van het centrum dan worden de voorbereidingen stopgezet.  De initiatiefnemers hopen op een oplevering van het bezoekerscentrum in 2015.