Personeel gemeente gaat minder op straat parkeren

parkeertarievenNet als andere bedrijven en instellingen de stad gaat ook de gemeente Nijmegen vanaf 1 december minder straatparkeerplekken in de stad gebruiken. Dan vervalt de zogenaamde ‘stedelijke’ parkeervergunning. Dit scheelt op straat zo’n 70 parkeerplekken. De gemeente draagt op deze manier bij aan de leefbaarheid en bereikbaaheid van de stad.

 Medewerkers van de gemeente worden nog meer gestimuleerd om voor woon-werk- en zakelijk verkeer meer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets, in plaats van de auto. Voor medewerkers die toch de auto nodig hebben, is een aantal maatregelen genomen.

Medewerkers die voor het werk, of om andere zwaarwegende redenen, de auto moeten gebruiken, parkeren voortaan in de stadhuisgarage. De gemeente neemt daar zo’n 200 parkeerabonnementen voor. Voorheen werd door medewerkers van de gemeente ook op straat of in de parkeergarage Mariënburg geparkeerd. Dit heeft geen gevolgen voor de 74 abonnementhouders van de Stadhuisgarage die in de Marikenstraat en omgeving wonen. Ook is er rekening gehouden met bezoekers van het stadhuis, die een dagkaart voor de garage krijgen.

Medewerkers die zakelijk op straat moeten parkeren in gereguleerd gebied, maken vanaf 1 december gebruik van GSM-parkeren. Dienstauto’s van Stadstoezicht en Wijkbeheer zijn daarop een uitzondering: die kunnen zonder betaling tijdens het werk op straat parkeren. 

De gemeente werkt toe naar een structurele vermindering van het aantal parkeerabonnementen voor medewerkers per 1 juli 2010. Dit maakt onderdeel uit van het nieuwe vervoerplan dat de gemeente de komende maanden vaststelt.