Plan dijkteruglegging Lent biedt Nijmegen uniek stedelijk rivierpark

dijkverleggingDe planstudie ‘Ruimte voor de Waal – Nijmegen’ is afgerond. Nijmegen overhandigt de resultaten deze week aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. In het plan is de dijkteruglegging bij Lent uitgewerkt als maatregel tegen overstromingen bij hoogwater. Hoewel de maatregel ingrijpend is, ontstaat er een uniek stedelijk rivierpark in het hart van de stad. Internationaal is veel belangstelling gewekt met deze combinatie van ‘hoogwater-management’, natuur en stedelijke ontwikkeling. De Staatssecretaris besluit rond de jaarwisseling over de uitvoering van het plan.

Met de dijkteruglegging en de aanleg van een nevengeul voor de Waal ontstaat een langgerekt eiland. Op de flanken van het gebied ontstaan nieuwe kansen voor natuur en (water)recreatie, op het centrale deel van het eiland is ruimte voor stedelijke ontwikkeling. Daarmee krijgt Nijmegen een uniek rivierpark als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel De Waalsprong. Voor de wijze waarop Nijmegen de rivierkundige opgave heeft omgezet in het ontwerp van een stedelijk rivierpark is in binnen- en buitenland veel waardering.

Eind 2009 presenteerde de gemeente al het voorontwerp-inrichtingsplan. In de afgelopen maanden is dit plan verder uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe kade op de noordoever bij Lent ontworpen. De kade strekt zich uit tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering. Het ontwerp van de kade speelt in op verschillende waterstanden. Het onderste deel loopt licht hellend tot aan de waterlijn, zodat wandelaars de Waal van dichtbij kunnen beleven. Het bovenste deel bestaat uit een kademuur die bij hoogwater de achterliggende woonwijken voldoende bescherming biedt tegen overstroming.

Ook is in het plan een oplossing gevonden voor de kwelsituatie. Het Rijk heeft eerder aan bewoners de garantie gegeven dat door de dijkteruglegging de kwelsituatie in Lent niet mag verslechteren. Nu is duidelijk hoe dat gebeurt. Er wordt een scherm van circa 25 meter diep in de bodem aangebracht en er komt er een watersingel in het achterliggende gebied. Kwel is grondwater dat binnendijks naar de oppervlakte wordt gestuwd bij hoogwater in de rivier.

Nijmegen is in 2008 in opdracht van het Rijk gestart om het plan voor de dijkteruglegging te maken, inclusief de uitvoering van technische onderzoeken en de voorbereiding van procedures. Dat is gebeurd in goede samenwerking met belanghebbenden uit Lent en Nijmegen en met Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie  De resultaten van de planstudie worden aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hij zal rond de jaarwisseling besluiten over de uitvoering van het plan. Vervolgens kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en starten andere voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering. Streven is dat in 2015 de nieuwe waterkering en de nevengeul zijn gerealiseerd. De invulling van het eiland zal daarna plaatsvinden.