Planstudie naar station Nijmegen Goffert

52-degreesDe Gemeente Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen (NS) werken samen aan de ontwikkeling van station Nijmegen Goffert. Onderzoek heeft uitgewezen dat het station dagelijks tussen de 3.000 en de 4.000 in- en uitstappers zal trekken. De Stadsregio Arnhem Nijmegen wil op korte termijn ProRail de opdracht geven tot een planstudie naar dit station. De ambitie is om nog voor het einde van dit jaar een voorlopig ontwerp te presenteren voor het station en de stationsomgeving.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is opdrachtgever voor station Nijmegen Goffert. De ontwikkeling van het station maakt onderdeel uit van het programma Stadsregiorail. Stadsregiorail gaat voor meer stoptreinen op bestaand spoor, nieuwe stations, betere aansluitingen van bus en trein, hoogwaardige stationsvoorzieningen en goede afstemming van openbaar vervoer op auto en fiets.

Station Nijmegen Goffert is gepland op het traject Nijmegen – Den Bosch tussen de stations Dukenburg en Nijmegen CS. Op dit traject rijden de treinen van NS. De NS heeft onderzoek gedaan naar het potentiële gebruik van station Nijmegen Goffert. De NS verwacht dagelijks tussen de 3.000 en 4.000 in- en uitstappers als de trein 4 keer per uur stopt. Naar verwachting zijn dit 900 tot 1.200 nieuwe in- en uitstappers per dag. Dat zijn reizigers die voorheen niet met de trein maar bijvoorbeeld met de auto kwamen.

ProRail heeft een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar de juiste locatie voor het nieuwe station. De locatie direct ten oosten van de Neerbosscheweg grenzend aan het NXP terrein kwam hieruit het beste naar voren. Gekeken is naar de bereikbaarheid voor fietsen, bussen, voetgangers en auto’s, de stedenbouwkundige inpassingen en de sociale veiligheid. Voor de aanleg van het station moet het fietspad van Wijchen naar Nijmegen ter hoogte van het nieuwe station enkele meters verlegd worden. Ook moet er een voetgangersbrug over de Neerbosscheweg naar het nieuwe station komen.

De gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de stationsomgeving. De omgeving Nijmegen-Goffert (Winkelsteeg genoemd) moet een nieuw stedelijk knooppunt worden, een plek waar wegen, bus en trein bij elkaar komen. Om dit gebied optimaal bereikbaar te maken is een station onmisbaar. De gemeente Nijmegen streeft ernaar om van deze plek een belangrijke, goed bereikbare ontmoetingsplaats te maken waar ook gewoond en gewerkt kan worden. Een hoge architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit op deze plek staat daarbij centraal. In de buurt van het station werken partijen aan NovioTechCampus, FiftyTwoDegrees en het Topsport Innovatiecentrum.

Het college en de raad van de stadsregio nemen eind 2010 een besluit over de planstudie. Als alles volgens planning verloopt, is het station eind 2012 klaar.