Power2Nijmegen maakt van Nijmegen energieneutrale stad

Power2Nijmegen_new_logo_vierkantRuim 180 deelnemers aan Power2Nijmegen hebben zich de afgelopen maanden het hoofd gebroken over het omvormen van Nijmegen in een energieneutrale stad. Een stad die in 2045 minstens zoveel energie opwekt, als gebruikt. En het kan! Maar dan moet er wel veel gebeuren. De resultaten van alle brainstorms zijn gevangen in een speciale kaart die de duurzame kansen showt op het gebied van zon, wind, warmte, onderwijs en nog veel meer.

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven hebben de afgelopen maanden samengewerkt in het co-creatie project Power2Nijmegen. Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn. De vraag was aan alle deelnemers: hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe zorgen we er voor dat er minder energie wordt gebruikt en dat de energie die gebruikt wordt duurzaam is? Hoe versnellen we de successen die Nijmegen nu al boekt?

Er vormden zich negen werkgroepen rondom verschillende thema’s zoals duurzaam renoveren van woningen, duurzame bedrijventerreinen, zon, wind, warmte en smart grids (dit zijn (toekomstige) technologieën om het elektriciteitsnet te beheren). De werkgroepen hebben zichzelf georganiseerd: ze hebben een voorzitter aangewezen en hun bijeenkomsten gepland. De gemeente heeft het proces alleen gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van een online platform (NING) waarop alle deelnemers met elkaar konden communiceren en door het organiseren van een aantal plenaire netwerkbijeenkomsten waar alle deelnemers aan het proces elkaar ook live konden ontmoeten. Er ontstonden slimme verbanden tussen bedrijven en instellingen en er kwamen veel frisse ideeën uit, zoals een innovatieve windturbine die als een vlieger in de lucht zweeft, optimalisering van het Warmtenet, een ‘besparingsmenukaart’ voor bedrijven, windmolens op meerdere plekken in de stad,  scholen als boegbeeld voor duurzaamheid, optimale biomassa benutting, een stoomleiding door TPN-West en een zonne-energieatlas om te kijken welke daken geschikt zijn voor zonne-panelen.

Het co-creatieproject Power2Nijmegen heeft in totaal 33 kansen/ideeën opgeleverd die kunnen worden omgezet in concrete projecten. De ideeën variëren van een promotiecampagne voor zonne-energie tot een compleet duurzaam gerenoveerde wijk. Royal Haskoning DHV werkt de bijdragen van de werkgroepen verder uit tot een routekaart ‘Nijmegen energieneutraal 2045’ waarin staat beschreven welke stappen we moeten nemen om in 2045 energieneutraal te zijn.

Binnenkort komen de deelnemers in een nieuwe ‘powersessie’ bij elkaar om te  kijken hoe ze concreet invulling kunnen geven aan kansrijke projecten. De uitkomsten van deze sessie vormen, samen met de routekaart, input voor een nieuw Energieprogramma 2013-2017.