Proef met deelauto’s in Nijmegen-Oost leidt tot flinke groei deelautogebruik

greenwheelsHet plaatsen van extra deelauto’s in Nijmegen-Oost heeft geleid tot een forse groei van het aantal deelauto-abonnementen in de wijk. In 2009 steeg het aantal abonnees met 27%. Deze groei is significant hoger dan in voorgaande jaren, en de ontwikkeling van het aantal deelauto-abonnementen in andere delen van de stad en andere steden. De toename van het aantal abonnementen is voldoende om 4 van de 8 extra deelauto’s in Nijmegen-Oost definitief te laten staan. Het aantal deelauto’s in Nijmegen-Oost groeit daardoor structureel van 9 naar 13.

In Nijmegen-Oost zijn in april 2009 bij wijze van proef acht extra deelauto’s van Greenwheels geplaatst. De proef werd deels bekostigd door Greenwheels, mede-gesubsidieerd door de Stichting Transumo, en werd uitgevoerd met medewerking van de Radboud Universiteit, gemeente Nijmegen en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Doel van de proef was te onderzoeken of het gebruik van deelauto’s gestimuleerd kan worden door het creëren van extra aanbod. Deelauto’s komen namelijk steeds meer in beeld als een goed alternatief voor de aanschaf van een eigen auto. Huishoudens kunnen op deze manier flink wat geld besparen. Ook dragen de deelauto’s bij aan de afname van de parkeerdruk in woonwijken en de hoeveelheid verkeer op de weg. Deelauto’s leveren ook milieuwinst op: gebruikers van deelauto’s maken gemiddeld 30% minder autokilometers, terwijl het gebruik van fiets, bus en trein stijgt met 5% tot 20%. Tot slot vergroten deelauto’s ook de mobiliteit van niet-autobezitters.

Het onderzoek naar de extra deelauto’s in Nijmegen-Oost is uitgevoerd door de Radboud Universiteit. De onderzoekers concluderen dat het creëren van extra aanbod duidelijk effect heeft. In de onderzoeksperiode (3 april 2009 – 9 december 2009) is het aantal deelauto-abonnementen in Nijmegen-Oost gegroeid van 172 naar 218. Dat is een toename van 46 abonnementen, ofwel 27%. In de rest van Nijmegen steeg het aantal abonneehouders in dezelfde periode met 2.

De proef heeft ook een bescheiden bijdrage geleverd aan het verminderen van de parkeerdruk in Nijmegen-Oost. Bijna 20% van de nieuwe abonnees heeft een eigen auto verkocht of naar de sloop gebracht. Bovendien geeft bijna een kwart van de nieuwe abonnees aan dat zij waarschijnlijk een auto hadden gekocht als zij geen gebruik hadden kunnen maken van een deelauto. Bij elkaar genomen betekent dit dat de parkeerdruk in de wijk met zo’n 25 auto’s is afgenomen. Overigens laat het onderzoek ook zien dat, zonder aanvullend beleid, nog een forse groei van de parkeerdruk mag worden verwacht van mogelijk enkele honderden auto’s. Mogelijk zou een intensieve marketing van het hoogwaardige aanbod van deelauto’s in de wijk de toename van deze druk ook in de toekomst kunnen afzwakken.

Een andere conclusie van de Radboud Universiteit is dat plaatsen van extra deelauto’s in een woonwijk alleen effect heeft als dit ook wordt gekoppeld aan een ondersteunende marketingcampagne in de wijk. Het creëren van extra aanbod kan ook pas succesvol zijn als de extra voertuigen over een langere periode (minstens een half jaar) worden ingezet. Autobezitters in Nijmegen-Oost die geïnteresseerd zijn in het overstappen naar een deelauto gaven namelijk regelmatig aan dat ze hun eigen auto eerst willen oprijden voordat ze hem de deur uitdoen.

De gemeente Nijmegen, Greenwheels en de Radboud Universiteit gaan de mogelijkheid onderzoeken om in andere delen van de stad een vergelijkbaar project uit te voeren.