Provincie: 4 miljoen voor studentenflats

marienboschDe provincie wil 4 miljoen euro bijdragen aan de ombouw van het voormalige meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen-Oost tot studentenflats. De Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (SSHN) wil hier ongeveer 350 kleine zelfstandige wooneenheden realiseren. Een succes voor de SSHN en onze lobby richting de provincie. 

Over de aanpassing wordt al enkele jaren gesproken. De kosten van de aankoop en aanpassing leken lang te hoog. De eigenaren vroegen volgens de SSHN aanvankelijk te veel geld om het project betaalbaar te maken. De vernieuwingen van dit Rijksmonument kost circa 32 miljoen euro. Het complex staat al jaren leeg en is flink verloederd. De gemeente heeft de eigenaren onlangs nog aangeschreven met de opdracht voor extra onderhoud.

Het monumentale karakter speelt een belangrijke rol in de uitwerking van de plannen voor studentenflats. In het oude klooster komen ruim 130 kamers. SSHN zet achter het klooster ook nog nieuwbouw neer. Dit project past bij de plannen versneld 1.000 extra studentenflats te bouwen.