Rioolheffing omlaag met 25 procent

rioolDe rioolheffing gaat volgend jaar in Nijmegen opnieuw omlaag. Volgens de gemeente gaat het gemiddeld om 25 procent.

De heffing is gebaseerd op de ozb-waarde van de woning of be­drijf en ligt nu voor een gemiddel­de Nijmeegse woning (220.000 eu­ro) op 191 euro. In 2008 bedroeg de gemiddele heffing 221 euro.

Volgend jaar zakt de heffing gemid­deld met nog eens ruim veertig eu­ro. Volgens wethouder Jan van der Meer zal de heffing tot 2016 vrij­wel gelijk blijven. Hoogstens komt er een jaarlijkse inflatiecorrectie. Alleen huiseigenaren en bedrijven moeten rioolheffing betalen.

De daling van de rioolheffing is mogelijk omdat er de komende ja­ren minder rioolvernieuwing in de stad nodig is. Het rioolstelsel ligt er beter bij dan de gemeente tot voor kort dacht. Nijmegen kan volstaan met het vervangen van circa drie kilometer rioolbuis per jaar. Aanvankelijk werd rekening gehouden met het vervangen van tien kilometer riool per jaar.

In veel gevallen kan Nijmegen bo­vendien volstaan met het repare­ren van rioolbuizen. De technie­ken hiervoor zijn de laatste jaren enorm verbeterd. Het riool wordt versterkt door een kunststof hars­laag in de buizen aan te brengen.

Bron: De Gelderlander