Schoner busvervoer in Stadsregio Arnhem Nijmegen

brengpreviewDe Stadsregio Arnhem Nijmegen en busmaatschappij Novio gaan de 143 dieselbussen in de stadsregio ombouwen naar de uitstootnorm EEV. EEV is momenteel de norm voor de laagste uitstoot van schadelijke stoffen. Met de komst van 75 aardgasbussen, 42 trolleybussen en een proef met vier waterstofbussen gaat het busvervoer in de stadsregio bij de schoonste van Nederland horen.

Vanaf 13 december 2009 gaat Novio het openbaar busvervoer in de stadsregio uitvoeren. Alle bussen gaan rijden onder de naam en uitstraling ‘Breng’. ‘Breng’ staat voor gemakkelijk, veilig, betrouwbaar en duurzaam openbaar vervoer.  Jan Walraven, portefeuillehouder openbaar vervoer: “Alle bussen gaan voldoen aan strenge milieunormen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen en  Novio hebben besloten de 143 dieselbussen om te bouwen van Euro IV naar de schoonste uitstootnorm EEV.”
EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicle. Een hogere norm betekent dat de bus een motor heeft met een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof  (PM), stikstof (NOx), koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (PAK’s). Het verminderen daarvan is belangrijk voor de lokale luchtkwaliteit. Als alles volgens planning verloopt gaan de EEV-dieselbussen vanaf 13 december rijden.

De stadsregio had eerder al besloten om 75 bussen op aardgas te laten rijden. Dit mede op verzoek van Nijmegen. Deze voertuigen hebben direct een positief effect op de luchtkwaliteit in de stad, omdat ze minder stikstof (NOx) uitstoten dan vergelijkbare dieselbussen. Begin december gaat de eerste aardgasbus rijden. In Arnhem rijden al 42 trolleybussen. Begin 2010 start in Arnhem een proef met vier waterstofbussen.

Een betere luchtkwaliteit is een van de ambities van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Vanuit het stadsregionale programma Eureka zetten bedrijfsleven en overheden in op de overgang naar schonere en duurzame brandstoffen in de stadsregio. Dat gebeurt via de transitie naar aardgas, biogas, elektrisch rijden en waterstof. In het verlengde daarvan heeft de stadsregio, als opdrachtgever van het regionale openbaar vervoer, in de nieuwe concessie stringentere milieuvoorwaarden opgenomen.