SOM Nijmegen start met klimaatwinkel Ons Groene Hert

logo_ons_groene_hertSOM Nijmegen opent, na definitieve gunning, na de zomer de klimaatwinkel Ons Groene Hert in het centrum van Nijmegen. In Ons Groene Hert kan iedereen terecht voor informatie over klimaatverandering, duurzaam bouwen, wonen, leven en energiebesparing.

SOM Nijmegen kwam als beste partij naar voren na een openbare aanbestedingsprocedure en heeft de voorlopige gunning gekregen.

De winkel moet het inwoners en bedrijven van de stad makkelijker maken in het woud van aanbieders, subsidies en regelingen. De winkel Ons Groene Hert biedt een totaal overzicht aan producten, diensten en mogelijkheden en helpt met het invullen van de papieren. Zo zijn er zowel landelijke als gemeentelijke subsidies voor bijvoorbeeld groendaken, zonnepanelen en -boilers.

In Ons  Groene Hert kunnen Nijmegenaren terecht met vragen over onder andere het energiezuinig verbouwen van de woning. Ook kan iedereen informatie krijgen over financiering (bijvoorbeeld met de gemeentelijke duurzaamheidslening) en tonen gekwalificeerde aanbieders hun producten voor duurzaam leven en (ver)bouwen. Denk ook aan informatie over elektrisch transport en duurzaam recreëren.
Daarnaast worden allerlei nieuwe energiearme producten gepresenteerd die direct gekocht of besteld kunnen worden. Ook kunnen veel producten via de webwinkel aangeschaft worden.

Ons  Groene Hert wordt zo hét platform voor duurzaam wonen en leven in de regio Nijmegen. De winkel gaat daartoe ook expositieruimte verhuren, workshops geven en wordt een centrale plek voor netwerkbijeenkomsten.

Met minder energieverbruik en verlaging van de CO2-uitstoot kan de klimaatverandering tegengegaan worden. Er is op dit vlak nog veel winst te behalen. De gemeente Nijmegen gaat voor minimaal drie procent energiebesparing per jaar. Kijk voor meer informatie op de website www.onsgroenehert.nl.

Over SOM Nijmegen
SOM Nijmegen heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het ontwikkelen, coördineren en implementeren van projecten op het gebied van duurzaamheid. Het SOM begeleidt trajecten die zich richten op educatie, participatie en communicatie. Energie, milieu, erfgoed, jeugdbeleid en verkeer zijn de thema’s die daarbij centraal staan.