Staatssecretaris Atsma tekent voor dijkteruglegging bij Lent

dijkverleggingEen eiland in de Waal, voor de veiligheid van Nijmegen. Hiervoor heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven. Het eiland ontstaat door het terugleggen van de dijk en het aanleggen van een nevengeul. Dit gaat ervoor zorgen dat de inwoners van Nijmegen en Lent ook bij grotere rivierafvoeren veilig blijven. Voor het project Ruimte aan de Waal heeft het rijk 351 miljoen euro gereserveerd.

Het plan is één van de meest toonaangevende maatregelen binnen het project Ruimte voor de Rivier, dat rivieren op meer dan 30 plaatsen in Nederland meer ruimte zal geven. Bij Nijmegen-Lent maakt de Waal een zeer smalle bocht die zorgt voor opstuwing van de rivier bij hoogwater. Bij deze ‘flessenhals’ wordt de Waal straks verruimd door de dijk een stuk terug te leggen en in de uiterwaarden een nevengeul te maken. “Dit project levert naast meer veiligheid ook kansen op voor de stad en de bewoners op beide oevers. De Waal zal daarmee ook in de toekomst, in een nieuwe vorm, de identiteit van Nijmegen bepalen”, aldus Atsma.

Het project trekt ook veel internationale belangstelling. Vanwege het innovatieve karakter ervan krijgt ‘Ruimte voor de Waal’ zo’n 1 miljoen euro EU-subsidie om kennisdeling met andere Europese steden met hoogwaterproblemen te bevorderen. Atsma: “Het hoogwater in Nederland en het buitenland in de afgelopen maanden liet zien dat waterveiligheid de basis is van onze maatschappij en economie. Een goede voorbereiding op de toekomst heeft daarom mijn prioriteit. Daarnaast is het een kans voor Nederland om deze kennis internationaal te delen.”

Nu de staatssecretaris zijn goedkeuring heeft gegeven kan de uitvoering verder worden voorbereid, te beginnen met het bestemmingsplan. Streven is dat in 2015 de verlegde dijk en de nevengeul zijn gerealiseerd. De inrichting en bebouwing van het eiland ‘Veur-Lent’ zal daarna plaatsvinden.

Ruimte voor de Rivier

Doordat het klimaat verandert, krijgen rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk meer ruimte aan de rivieren. In 2006 heeft de Tweede Kamer daarvoor het programma Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Nijmegen is in 2008 begonnen met het plan voor de dijkverlegging bij Lent. Dat is gebeurd in intensieve samenwerking met bewoners en bedrijven uit Lent en Nijmegen, met gemeente, Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie. Het programma Ruimte voor de Rivier is een voorbeeld voor de aanpak binnen het Deltaprogramma; het slim combineren van waterveiligheid met bijvoorbeeld, wonen, natuur en recreatie en de samenwerking zoeken met de regio en bewoners. Het Deltaprogramma is het overkoepelend programma waarin plannen worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we voldoende zoet water hebben.

Klik hier voor het TV-spotje over de dijkverlegging.