Startschot “Nieuw groen voor Oud West”

nachtegaalplein„Ik verklaar deze boom als opgeleverd.’’ Met het planten van een boom gaf wethouder Jan van der Meer van Groen en Water het startschot voor het project ‘Nieuw groen voor OudWest’. De komende jaren investeert de ge­meente Nijmegen 100.000 om de wijken Waterkwartier, Wil­­lemskwartier en de Wolfskuil te ‘vergroenen’.

Het plan is de wijken een groener aanzien te geven door onder meer het planten van bomen en aanleg­gen van groenstroken. Het is de be­doeling dat niet alleen de gemeen­te investeert in het groen, ook de bewoners wordt gevraagd mee te doen. „ Ook de gemeente wordt ge­raakt door de crisis. Wij kunnen niet alles meer zelf doen’’, zei wet­houder Van der Meer.

Bewoners zouden hun eigen tuin of balkon kunnen vergroenen, een pad groen aan kunnen kleden of een boomspiegel, een perkje rond­om een boom, kunnen adopteren. Uit onderzoek is gebleken dat be­woners uit de drie ‘ W-wijken’ het groen in hun wijk een veel lager cijfer gaven dan bewoners van ove­rige wijken. Daarom gaat de ge­meente ervan uit dat bewoners graag na willen denken en ook mee willen doen om de wijk groe­ner te maken.

De gemeente wil ook investeren in de aanleg van parken. ,,Wij vin­den dat iedere inwoner van Nijme­gen binnen 300 meter van een park moet wonen. In de binnen­stad zijn we daar al mee bezig bij de Korenmarkt. Ook bij Zwembad Oost komt een park. En in het Waterkwartier wordt een ook een plek gezocht voor een parkje. Het moet gaan om multifunctionele parken waar jong en oud wil zitten en sporten’’, aldus Van der Meer.

In totaal gaat het om achttien groenprojecten in het Waterkwar­tier en twaalf in de Wolfskuil. Het plan voor het Willemskwartier wordt in mei opgesteld.

Bron: De Gelderlander