Strijden tegen imago ‘parkeeronvriendelijk’

fietsenstalling-grootHet stallen van fietsen in de Nijmeegse binnenstad is net zo’n heet hangijzer als het parkeren van auto’s in de stad. Vrijwel alle partijen besteden er in hun verkiezingsprogramma’s op een of andere manier aandacht aan en verkeerswethouder Jan van der Meer heeft de laatste maanden nieuwe en aanvullende maatregelen aankondigd in het kader van het fietsparkeerbeleid. Een interview in het binnenstadsblad Novio Nova.

Extra stallingsruimte voor fietsers in de binnenstad en bij het station, het vervroegen van de openingstijden van de gratis bewaakte fietsenstallingen aan de Bisschop Hamerstraat en Mariënburg, extra ‘regeltegels’ die fietsers informeren over het fietsparkeerbeleid, en verlaging van de bestuursdwang voor foutgeparkeerde fietsen van 25 euro naar 10 euro.

Al in maart komen er op het Stationsplein, voor gebouw Metterswane, 360 klemmen bij en de komende maanden wordt ook de eerder aangekondigde uitbreiding van de gratis stalling aan de westzijde van het station (1300 fietsklemmen naast het UWV-kantoor) gerealiseerd. Concrete maatregelen moeten Van der Meer helpen in zijn strijd tegen het imago  ‘parkeeronvriendelijk’ waarmee Nijmegen nog steeds te boek staat.

Echt in zicht

“We doen er echt alles aan om de bereikbaarheid van Nijmegen, ook van de binnenstad, te verbeteren”, zegt Van der Meer stellig. De wethouder wijst op de grote projecten die op stapel staan ter leniging van de bereikbaarheids- en parkeernood voor auto’s en fietsen in de stad. “Bouwprocedures kosten in dit land nu eenmaal heel veel tijd. Maar de bouw van de parkeergarages aan de Van Schaeck Mathonsingel (met gratis stalling voor 1000 fietsen, red) en Achter de Hezelpoort komt nu toch echt in zicht. Dat geldt ook voor de realisering van een nieuw Plein1944 met ondergrondse parkeergelegenheid voor bewoners en met een stalling voor 1200 fietsen. Ook dit jaar al gaan we aan de gang met de bouw van de stadsbrug. En we zijn al bezig met de omvorming van de A325 tot stadssingel, waardoor we later ook een betere doorstroming van het verkeer op Trajanusplein en op de singels kunnen realiseren. Het zijn maar een paar voorbeelden.”

Met een hart

De problematiek rond het stallen van fietsen in de binnenstad is geen gemakkelijke. Van der Meer: “Je hebt te maken met ondernemers, bewoners en bezoekers van de binnenstad. En je kunt nu eenmaal niet altijd iedereen te vriend houden. Een bijna ongrijpbare groep zijn de ‘wildstallers’,  mensen die zich nergens iets van aan trekken. Het door de gemeenteraad vastgestelde handhavingsbeleid is vooral op die groep gericht. We willen niet de boeman zijn, maar we willen handhaven met een hart. Vandaar dat we de ‘boete’ voor het fout stallen van een fiets hebben teruggebracht van 25 naar 10 euro.”