Studie zonnepanelen industrieterrein De Grift

Vliegveld WeezeDe gemeente Nijme­gen laat onderzoeken of het moge­lijk is om op het 30 hectare grote industrieterrein de Grift in de Waalsprong een enorm (tijdelijk) zonnepark aan te leggen. Het gaat om industrieterrein met voorals­nog onverkoopbare kavels. Een artikel uit De Gelderlander.

Nijmegen is niet de eerste ge­meente met zulke plannen. Ook de gemeente Almelo studeert op de aanleg van een zonnepark op industriegrond. Eind januari lan­ceerde de gemeente Gennep plan­nen voor de aanleg van een zon­nepark met maar liefst 80.000 pa­nelen op het lege industrieterrein in Heijen. Dat zonnepark zou stroom voor vijf- tot zesduizend huishoudens kunnen leveren.

Volgens GroenLinks-wethouder Jan van der Meer denkt Nijmegen niet aan zo’n groot zonnepark als Gennep wil aanleggen. „Maar we kijken wel naar de aanpak van die ge­meente.”

Volgens Van der Meer zal de ge­meente voor de plaatsing van de zonnepanelen minimaal de rente­kosten van de industriegrond in rekening brengen. Binnen tien jaar zou de investering in de pane­len terug te verdienen zijn. Van der Meer benadrukt dat het om een tijdelijke zonnepark gaat. Bij verkoop van de grond aan een be­drijf wil hij bereiken dat de zon­nepanelen vervolgens op de da­ken van de nieuwe onderneming herplaatst worden. „Hiervoor wer­ken we een soort erfpachtcon­structie uit.” De gemeente is onlangs ook al be­naderd door bedrijven die elders in deWaalsprong, op bouwgrond van woningen, tijdelijk zonnepa­nelen willen plaatsen. Van der Meer: „We kijken ook hier serieus naar. Maar het is allemaal nog niet zo eenvoudig. Je moet zo’n zonnepark ook afschermen. Dus zijn beveiligingsmaatregelen no­dig, in ieder geval hekken. En dan zijn er ook voorzieningen nodig voor het leveren van de stroom aan het net.”