Subsidie voor aardgastaxi’s van start

logo-aardgasNa akkoord van de raad start dit voorjaar de subsidieregeling voor het onderhoud van aardgastaxi’s. Uit overleg met de taxibranche blijkt dat veel taxibedrijven gecharmeerd zijn van het rijden op aardgas. Dit vanwege de lage brandstofprijzen. Omdat ze echter weinig zicht op de onderhoudskosten hebben, durven ze het risico van overschakeling op de schonere brandstof niet aan. Ter stimulering financiert de gemeente de eventuele extra kosten van onderhoud. Zo kunnen na de bussen van Breng ook de vele kilometers makende taxi’s zorgen voor schonere lucht in de stad.

Het doel van dit stimuleringsproject is een betere luchtkwaliteit in de stad en de regio te krijgen. De taxibedrijven rijden op jaarbasis een groot aantal kilometers zodat er een flink milieurendement bereikt wordt bij omschakeling op schonere brandstof. Met name de NOx-emissie is bij aardgasvoertuigen 70 tot 80 procent minder dan bij het gebruik van de traditionele brandstoffen. Voor taxibedrijven is het economisch voordeel de belangrijkste prikkel om met aardgastaxi’s te gaan rijden. Het rijden op aardgas is gemiddeld € 0.05 per kilometer goedkoper en bij de circa 100.000 kilometer die taxis op jaarbasis rijden, levert dit een aanzienlijke besparing op brandstofkosten op.

Leasemaatschappijen

De subsidie wordt verstrekt om autoleasemaatschappijen, die aardgastaxi’s leasen aan taxibedrijven, tegemoet te komen in de onderhoudskosten van de aardgastaxi’s. Voor deze constructie is gekozen omdat in de praktijk blijkt dat 80 procent van de taxi’s worden aangeschaft met koop-leaseovereenkomsten. Dit betekent dat de taxibedrijven die leasen profiteren van de lagere brandstofkosten en geen hogere onderhoudskosten hebben.

Op deze manier wil de gemeente bevorderen dat taxibedrijven in de regio Nijmegen gebruik gaan maken van de aardgastaxi’s. De regeling wil psychologische barrières  doorbreken en het één schaap-over-de-dam-effect bereiken. Er is een bedrag van  € 100.000 gereserveerd. Hiermee kan van zo’n veertig auto’s het extra onderhoud betaald worden.

Biogas

Het voordeel van rijden op aardgas is dat op termijn de auto’s kunnen rijden op het praktisch klimaatneutrale biogas. Vandaar dat de gemeente rijden op aardgas sterk stimuleert.  Op dit moment lopen nog aanbestedingstrajecten voor leerlingenvervoer en de regiotaxi, waarin het rijden met aardgastaxi’s als wens is opgenomen. Het gaat in totaal om zo’n 30 auto’s. De leasebedrijven die de taxi’s leveren, kunnen ook hiervoor de subsidie aanvragen.

Nieuwe auto’s gemeente

Ook de gemeente schakelt haar wagenpark over op aardgas. Na de twee auto’s van het college neemt de Bel en Herstellijn dit voorjaar drie aardgasauto’s in gebruik. Op het moment dat de andere gemeentelijke wagens aan vervanging toe zijn, worden ze opgevolgd door auto’s op aardgas.

De raad zal naar verwachting in april of mei het raadsvoorstel behandelen.