Subsidie voor E-scooters

e-scooterVanaf 21 januari kunnen ondernemers en organisaties in Nijmegen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische scooters. Zij krijgen 30 procent van de aanschafwaarde terug met een maximum van € 750 per scooter. Een ondernemer kan subsidie voor maximaal 10 scooters aanvragen. Verschillende ondernemers, van pizzabezorgers en makelaars tot media, tonen al interesse voor stil transport zonder luchtvervuiling. Binnenkort besluit de raad over dit voorstel.

De subsidieregeling is in het leven geroepen om meer mensen op de e-scooter te krijgen en de e-scooter meer bekendheid te geven. Door het gebruik van e-scooters zal de luchtkwaliteit in de regio verbeteren en de geluidsoverlast afnemen. De gemeente Nijmegen wil bedrijven stimuleren om binnen de regio de auto of benzinebrommer te laten staan en in plaats daarvan een e-scooter te gebruiken als de afstanden te ver zijn voor een fiets. Bedrijven vervullen een voorbeeldfunctie voor de stad en hebben profijt van veel lagere brandstofkosten, minder parkeerproblemen en geen last van files.

Schoon en stil

E-scooters zijn stil en vrijwel vrij van uitlaatgassen. Dit tegenover oude 2 en 4-taktbrommers en scooters op benzine. Deze zorgen voor hoge pieken van met name roet in de lucht en ze stoten hiervan ongeveer evenveel uit als een gemiddelde vrachtwagen. Verder zorgen ze voor geluidsoverlast. Volgens de stadsmonitor is de ervaren geluidsoverlast door benzinebrommers in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er rijden naar schatting 20.000 benzinebrommers en -scooters rond in de regio Arnhem-Nijmegen.

Bijkomend voordeel van de e-scooter is dat het rijden heel goedkoop is. Een volledig opgeladen accu kost €0,20 tot €0,40 en hiermee kan de scooter 80 km rijden.

Samen met Arnhem

De regeling is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente Nijmegen en de gemeente Arnhem, met een co-financiering van de Stadsregio Arnhem Nijmegen vanuit het programma De Groene Kracht. Een vergelijkbare regeling geldt binnenkort in beide steden.

Eerdere subsidies voor e-scooters waren populair. Tot het voorjaar van 2012 was er een subsidieregeling voor e-scooters voor particulieren uitgegeven door de provincie Gelderland. De Stadsregio had vanaf april tot augustus 2012 een subsidieregeling voor e-fietsen voor werknemers. Beide regelingen zijn afgelopen omdat de subsidiepot leeg is.

De regeling

De huidige subsidiepot is goed voor de aanschaf van zo’n 220 e-scooters in Nijmegen. De subsidieregeling vergoedt 30 procent van de aanschafwaarde met een maximum van €750,- voor maximaal 10 e-scooters per bedrijf. Een e-scooter kost normaal gesproken meer dan een benzinescooter. De gemeenten en de stadsregio verwachten dat deze subsidieregeling een aanjaagfunctie heeft en dat door de extra vraag door ondernemers, dealers meer e-scooters gaan aanbieden. Op deze manier wordt een positieve beweging ingezet waarin markt en consument elkaar beter vinden. Ook na afloop van de subsidie.

Ondernemers en organisaties uit Nijmegen kunnen van de subsidieregeling gebruik maken. In Nijmegen kan de subsidie worden aangevraagd bij Het Groene Hert aan de Burchtstraat 26 en via de digitale balie van de gemeente Nijmegen op www.nijmegen.nl.