Subsidieregeling voor auto’s op Groengas

groengasOp 1 juli start het Rijk met een subsidie voor auto’s op Groengas voor ondernemers. Met deze regeling wil de overheid het rijden op schonere brandstoffen, in dit geval Groengas, stimuleren. De gemeente verstuurt een mailing naar bedrijven uit de branches die we als kansrijk voor stimulering van groengasvoertuigen hebben aangemerkt (schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, woningbouwcorporties, enz.) om ze op te roepen gebruik te maken van de subsidieregeling.

De subsidieregeling biedt ondernemers 3.000 euro per auto, bij aanschaf van minimaal drie auto’s. Een aanvraag kan ook worden ingediend door twee of meer aanvragers gezamenlijk. Voor de regeling geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het is daarom zaak de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Het gaat om het ‘Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen’. De volledige tekst staat op www.wetten.overheid.nl.

De gemeente Nijmegen faciliteert deze regeling. Als u interesse heeft (maar geen drie auto’s tegelijk kunt aanschaffen), kunt u zich melden bij b.wolters@nijmegen.nl. De gemeente brengt dan partijen bij elkaar. Zelf investeert de gemeente ook in rijden op Groengas: een groot deel van het gemeentelijk wagenpark rijdt er al op. Voordeel: Groengas is goedkoop (zeker vanaf ongeveer 15.000 km per jaar) en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en het vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Groengas is ook makkelijk te verkrijgen: In Nijmegen bij het Texaco-tankstation en op het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Ook elders in het land komen in rap tempo steeds meer vulpunten.