Twee nieuwe deelnemers Nijmeegs Energie Convenant

Geen titel / No titleDe Nijmeegse bedrijven Binnenlandse Container Terminal Nederland (BCTN)  en Alewijnse zetten op 8 juli hun handtekening onder het Nijmeegs Energieconvenant (NEC). Daarmee spreken ze af dat ze jaarlijks minimaal drie procent energie, en daarmee CO2, gaan besparen. Het NEC telt daarmee 16 deelnemers. 

Het Nijmeegs Energie Convenant  is een samenwerkingsverband van vooraanstaande Nijmeegse bedrijven en instellingen. De deelnemers aan het NEC spraken bij de oprichting van het convenant in maart 2008 af om jaarlijks drie procent minder broeikasgassen uit te stoten. Gedachte achter het convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door een mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen is voor ongeveer ééntienduizendste verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot in de wereld en heeft dus ook een taak dat aandeel terug te brengen. Landelijk wil de overheid komen tot twee procent energiebesparing per jaar. De gemeente Nijmegen en de deelnemers aan het NEC zijn ambitieuzer en stelden hun ambitie op drie procent.

Na het maken van een ecologische footprint en het doorrekenen van de energiebesparingskansen kwamen de huidige veertien Nijmeegse koplopers tot een nog grotere ambitie. In 2010 stoten ze gezamenlijk bijna 30 procent minder CO2 uit dan in 2007. De helft van de huidige 14 bedrijven en instellingen besparen meer dan negen procent in drie jaar, de andere zeven verwachten in 2010 op negen procent uit te komen. Ook de gemeente Nijmegen verwacht per jaar drie procent energie te besparen en komt uit op negen. Mede-initiatiefnemer Royal Haskoning komt tot 21 procent en Electrabel zelfs tot 36 procent over drie jaar. Gezamenlijk besparen de 14 deelnemers 1.205.886 ton CO2. Uitgaande van vijf ton CO2 uitstoot per huishouden aan gas en electra is dat gelijk aan het energieverbruik van zo’n 240.000 woningen, ruim driemaal het aantal Nijmeegse woningen.

Deelnemende bedrijven en organisaties:
De deelnemers aan het NEC tot nu toe zijn: ARN, DAR, Dura Vermeer, Electrabel, gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis en UMC St Radboud.