Unieke pilot met saldering zonne-energie in Nijmegen

zonnepaneel_313661hVanaf heden kunnen Nijmegenaren zonnepanelen kopen die op het dak van een gemeentelijk pand liggen. Uniek voor Nederland is dat de energie die de zonnepanelen op de gemeentelijke daken opwekken, wordt afgetrokken van de energierekening van de eigen woning van de deelnemer. Dit is een gezamenlijk pilotproject van de gemeente Nijmegen en Zonnepark Nederland.

Tot op heden was het alleen mogelijk voor woningeigenaren (of huurders met toestemming van de eigenaar) om de opgewekte energie van zonnepanelen op de eigen woning af te trekken van de energierekening, inclusief energiebelasting en BTW. Daardoor was zonne-energie minder interessant voor bijvoorbeeld huurders, V.V.E.’s, bewoners van monumentale panden, flats of woningen waarvan het dak een ongunstige zonligging heeft.

Zonnepark Nederland (een initiatief van 4 New Energy Solar systems uit Nijmegen) biedt een alternatief: duurzame energieopwekking met collectieve zonnepanelen op grote daken van lokale bedrijven, instellingen en overheden. De gemeente Nijmegen,  Zonnepark Nederland en netbeheerder Liander gaan samenwerken aan een pilot op de daken van twee gemeentelijke panden in Nijmegen: de voorzieningenharten ‘t Hert (Willemskwartier) en De Ster (Lent). Na deze pilot is Zonnepark Nederland van plan uit te breiden naar andere locaties.

Het unieke van deze pilot is dat de zonnepanelen niet op het eigen dak van de deelnemers hoeven te liggen, maar dat deze decentraal opgewekte energie wél afgetrokken wordt van de energierekening in de eigen woning. Liander stelt meetgegevens hiervoor ter beschikking

GroenLinks-wethouder Jan van der Meer (Klimaat & Energie) is blij met deze pilot. De stad heeft zich ten doel gesteld om in 2045 energieneutraal te zijn en de helft van de energie zelf (lokaal) op te wekken. De Nijmeegse Duurzaamheidslening voor inwoners van de stad kan daarom ook voor deelname aan Zonnepark Nederland worden ingezet.

Niet alleen Nijmegenaren, maar ook andere inwoners van het werkgebied van Liander (provincies Gelderland, Noord-Holland en grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland) kunnen aan de pilot deelnemen. Als het animo voor deelname erg groot is, zal voorrang worden gegeven aan deelnemers die dicht bij de betreffende voorzieningenharten wonen. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op www.zonneparknederland.nl.