Veel fietsklemmen erbij

stallingDe Nijmeegse binnen­stad kan wellicht worden uitgerust met honderden extra fietsklem­men. De gemeente is drukdoende de mogelijkheden te onderzoeken. Vast staat al dat er extra klemmen komen bij cultureel centrum De Lindenberg. Maar ook tientallen andere populaire stallingsplaatsen voor fietsen worden onder de loep genomen.


Volgens GroenLinks, dat hiertoe binnenkort met een initiatiefvoor­stel komt, zijn er bijvoorbeeld vol­op mogelijkheden in de Burcht­straat naast H&M. Ook op het pleintje bij de Mariënburg, vlakbij de Stadswinkel, zouden fietsklem­men kunnen komen. Ook kleinere locaties verdienen de aandacht, vindt de partij, zoals in de Bloe­merstraat, Hezelstraten en de Houtstraat. Fietsen staan daar doorgaans toch al, de klemmen zouden het straatbeeld wat ver­fraaien.

Om te zorgen dat de doorgang vrij blijft voor bijvoorbeeld gehandi­capten, moeten er rondom de fiets­klemmen duidelijke wegmarkerin­gen komen. Ook moeten er meer borden komen die verwijzen naar stallingsmogelijkheden voor fiet­sen. Verder pleit de partij ook voor meer overdekte fietsenstallingen door er leegstaande winkelpanden voor te gebruiken.

Mobiliteitswethouder Jan van der Meer onderzoekt al deze mogelijk­heden, maar waarschuwt wel: „ Er wordt ook geklaagd over al die klemmen, dus we moeten goed kij­ken waar het wel of niet kan.” Buiten dat wil hij de bewaakte stal­ling aan de Bisschop Hamerstraat uitbreiden met 300 extra plaatsen. Daartoe moet er een verdieping ge­bouwd worden. Het plan daarvoor is al concreet, maar het wachten is nog op onder meer een bouwver­gunning.

Gekeken wordt verder naar een verplaatsing van de AFAC. Dit fietsdepot waar fout gestalde rij­wielen terechtkomen, moet vol­gend jaar weg van Plein ’44. Van der Meer wil het depot gaan com­bineren met een nieuwe fietsen­stalling. Waar weet hij nog niet.