Veranderend Nijmeegs landschap langs de Waal te zien vanuit reuzenrad

reuzenradDe veranderingen in het landschap langs de Waal bij Nijmegen-Lent zijn de komende tijd regelmatig te zien vanuit een reuzenrad. Dat is het plan van de projectorganisatie ‘Ruimte voor de Waal’ samen met een commerciële exploitant. Zij hebben het voornemen om aan de Griftdijk-Zuid, midden tussen de werkzaamheden voor de dijkverlegging, tijdelijk een reuzenrad te plaatsen. Het streven is om het reuzenrad op 1 juni tot en met 9 juni voor het eerst te laten draaien. Op het moment is de vergunningaanvraag in behandeling.

Komende zomer is er voor fietsers en andere recreanten een extra attractie op de noordoever van de Waal. Vanuit het reuzenrad is de skyline van Nijmegen, het landschap rondom Lent en de veranderingen in het gebied op een bijzondere manier te bekijken.

De commerciële exploitatie van het reuzenrad is in handen van de eigenaar. Hij is van plan het reuzenrad in Lent neer te zetten in periodes dat het niet geboekt is voor kermissen of andere evenementen. Wat een ritje met het reuzenrad gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend. Bedoeling is dat het rad dan draait van 13.00 tot 22.00 uur. Bij het rad is geen horeca toegestaan en parkeren is mogelijk nabij het reuzenrad. Het terrein wordt door de projectorganisatie ‘Ruimte voor de Waal’ geschikt gemaakt om het reuzenrad tijdelijk te plaatsen. De vergunningaanvraag en andere voorbereidingen lopen nu nog, komende maand wordt duidelijk of het rad daadwerkelijk kan worden opgesteld. Omwonenden zijn onlangs al op de hoogte gebracht.

De gemeente Nijmegen streeft ernaar om tijdelijke initiatieven mogelijk te maken in gebieden waar grote (bouw)projecten zijn gepland of worden uitgevoerd. Het reuzenrad is het tweede initiatief in het projectgebied van Ruimte voor de Waal. Het eerste initiatief dat nu in uitvoering is, is het ‘Huis van Overvloed’ dat aan de Bemmelsedijk gebouwd wordt van pallets en restmateriaal.

In het kader van het landelijke programma ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt bij Nijmegen-Lent de dijk verlegd en wordt een nevengeul gegraven, waardoor de Waal meer ruimte krijgt. Door deze ingrepen ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie i-Lent.