Verbruik energie van stad daalt flink

energiebesparing2Het energieverbruik in Nijmegen is in een jaar tijd met 3,12 procent gedaald en vergeleken met 2008 met 7,36 procent. De cij­fers, afkomstig van gas- en elektri­citeitsnetwerkbeheerder Liander, omvatten zowel het verbruik van particulieren als van bedrijven. Een artikel uit De Gelderlander.

De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) ziet in de nieuwe getallen het bewijs dat het ambitieuze gemeentelijke kli­maatbeleid – doel: een energie­neutrale gemeente in 2045 – werkt. „Ons is vaak symboolpoli­tiek verweten, maar we maken nu écht meters. Nijmegen wordt steeds zuiniger. Bedenk: het ver­bruik is afgenomen, terwijl het aantal inwoners met 4.000 à 5.000 is gegroeid.”

De Liandercijfers zijn volgens Van der Meer geschoond van sei­zoensinvloeden zoals strenge win­ters. Maar wat de invloed van de economische crisis is op het dalen­de energieverbruik, is niet te me­ten, erkent de wethouder.

Nijmegen ziet er sinds 2010 scher­per op toe dat bedrijven energie­besparende maatregelen treffen. Via subsidies is de aanschaf van zonnepanelen gestimuleerd (de stad telt nu 13.000 panelen), even­als het energiezuiniger maken van woningen. Sinds oktober 2011 ontvingen de bezitters van 1.240 woningen zo’n subsidie.