Versnelling duurzame initiatieven op locatie elektriciteitscentrale Nijmegen: aanleg 4000 zonnepanelen

GDF SUEZ ontwikkelt de locatie van de huidige elektriciteitscentrale tot een groene delta van duurzame initiatieven. De initiatieven op de locatie van centrale Gelderland in Nijmegen helpen direct bij het waarmaken van de ambities van de gemeente en provincie om de energievoorziening te verduurzamen. Gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en GDF SUEZ gaan daarom samenwerken om de duurzame initiatieven op de locatie van de huidige elektriciteitscentrale te versnellen. Nu GDF SUEZ subsidie uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) door de Rijksoverheid heeft verworven, wordt de aanleg van 4000 zonnepanelen op de locatie van centrale Gelderland mogelijk.

Het zonnepark bestaat uit 4.000 zonnepanelen. De zonnepanelen zijn goed voor een productiecapaciteit van 1 megawatt. De vergunning en subsidie voor het project is inmiddels toegekend. GDF SUEZ heeft het voornemen lokale consumenten later dit jaar te laten deelnemen aan het zonnepark. Naar verwachting wordt het zonnepark nog dit jaar gerealiseerd.

Duurzame initiatieven
Op dit moment worden tevens een aantal projecten onderzocht op de locatie van de centrale, waaronder:
• De oprichting van een LNG-tankstation. LNG (Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas) is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor brandstoffen zoals diesel en draagt daardoor direct bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Trucks en schepen zouden in de toekomst LNG kunnen tanken op deze locatie. De overstap naar LNG vergroot de mogelijkheden voor verdere vergroening door inzet bio-LNG in de toekomst.
• De bouw van windmolens.
• Inrichten van een logistiek centrum voor biomassa
• De levering van warmte aan een warmtenet, door energie op te wekken uit biomassa.
Daarnaast behoren de inzet en overslag van biomassa en biogas tot de mogelijkheden.

Duurzame doelen
De initiatieven sluiten aan bij de duurzame doelen van gemeente en provincie. De gemeente Nijmegen streeft ernaar energieneutraal te zijn in 2045, dankzij energietransitie en energiebesparing. Het volledige energieverbruik van de stad willen zij hierbij binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. De provincie Gelderland heeft als doel 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010 en 14% hernieuwbare energie in 2020. Tegelijkertijd wil zij in 2050 energieneutraal zijn. De kleine initiatieven op het gebied van duurzaamheid groeien gestaag. De voorgestelde ontwikkeling op het terrein van GDF SUEZ kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.  Daarnaast leveren de initiatieven duurzame werkgelegenheid en kennisopbouw op het gebeid van duurzaamheid op.
De partners werken in deze onderzoeksfase  proactief en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met belangrijke  stakeholders, zoals bewonersorganisaties, milieugroeperingen en het regionale bedrijfsleven. Daartoe wordt de communicatie gezamenlijk gevoerd en procedures afgestemd voor  het creëren van  maatschappelijk draagvlak.