Waalsprong verkopen als duurzame wijk

waalsprongAfgelopen donderdag kreeg ik de kans om mijn gedachten over de Waalsprong te ventileren op een borrel van de GEM Waalsprong. Ik mocht de aanwezigen toespreken in de Historische Tuin te Lent. De Waalsprong moet weer een duurzame wijk worden, vind ik. Dat zorgt er namelijk voor dat we de wijk positief kunnen vermarkten en potentiële kopers over de streep kunnen trekken.

Dames en heren,

Wij staan hier in de prachtige Historische Tuin van Lent.
Een bijzondere plek.
We staan hier op minder dan 2 km van het hart van de Nijmeegse binnenstad.
We staan op een paar honderd meter van de toekomstige nevengeul van de Waal.
We staan niet ver van de 2e stadsbrug die vanaf 2013 de beide Nijmeegse Waaloevers met elkaar verbindt.
En niet op de laatste plaats, we staan hier pal aan de rand van het toekomstige centrum van de Waalsprong, de Citadel.

Het is allemaal nog nauwelijks voor te stellen hoe dit gebied er over 10 – 15 jaar uit ziet.
Zeker als je nu op deze plek vooral nog rust en groen ervaart.

Maar Nijmegen heeft zichzelf rondom de Waal hoge ambities gesteld. Unieke ambities, die je in weinig andere Nederlandse steden tegen komt!

Sinds een maand of twee heeft Nijmegen een nieuw gemeentebestuur.
En nou weet ik dat vooral ontwikkelaars en andere marktpartijen in zo’n periode met grote aandacht en soms met Argus-ogen de lokale politiek volgen.
Want hoe komt het nieuwe bestuur eruit te zien?
Wat heeft de nieuwe wethouder in petto?
En wat betekent dat voor de continuïteit van bouwprojecten?

Nou volgen op zo’n rijtje vragen in een toespraak van de nieuwe wethouder meestal mooie geruststellende woorden.
Maar ik wil eigenlijk op een andere manier insteken.
Met de ambities die ik net voor Nijmegen heb opgesomd, moeten we elkaar scherp houden en hebben overheid en markt elkaar nodig.
Het is daarbij belangrijk dat alle betrokken partijen elkaar kunnen vinden in de doelen en de aanpak.
Onderling vertrouwen is cruciaal, maar ook creativiteit om goede oplossingen te vinden én daadkracht om de plannen waar te maken.

Bij de start van de Waalsprong in 1997 was de ambitie om een duurzaam stadsdeel te bouwen.
Het gesloten watersysteem met afkoppeling van regenwater getuigt daarvan,
evenals de energienormen die zijn gesteld aan de woningbouw.
Helaas heb ik wel het gevoel dat de ambitie om met de Waalsprong voorop te lopen waar het om energie- en klimaatdoelstellingen gaat, in de afgelopen tijd een beetje op de achtergrond is geraakt.
Die ambitie wil ik – het zal u van een GroenLinks-wethouder niet verbazen – weer nieuw leven in blazen.

We zijn op het moment intensief bezig met de voorbereiding van het hybride warmtenet.
In Laauwik worden daarvoor de eerste 560 nieuwe woningen geschikt gemaakt.
Met het hybride warmtesysteem kunnen we restwarmte van de ARN inzetten voor de verwarming van woningen.
Daarmee kunnen we 70% CO2 reduceren tov gasgestookte woningen.
Dit levert dus een effectieve bijdrage aan de energieprestaties zoals die in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.
En een noodzakelijke bijdrage, want met de woningen die tot nu toe zijn gebouwd zitten we nog royaal boven afgesproken norm (in negatieve zin!).
En dat vind ik moeilijk te accepteren.
Zeker als je weet dat de gemeenteraad wil dat Nijmegen klimaatneutraal wordt in 2032
Dan zouden nieuwbouwwijken eigenlijk vanaf nu al klimaatneutraal moeten zijn.
De energienorm die we hebben afgesproken voor de Waalsprong, was in 1997 vooruitstrevend, maar nu niet meer.
Woningen die nu hier worden gebouwd hebben een EPC – zoals dat heet – van 0,72

Even voor de helderheid; een EPC van 1,0 is slecht; een EPC van 0,0 is klimaatneutraal; dus hoe lager hoe beter.

De wetgever stelt volgend jaar een EPC van 0,6 vast – wat beter voor het klimaat is!
De wetgeving haalt ons in!
Een regering van CDA/PVDA die dus progressiever is dan Nijmegen?
Dat kan toch niet, dames en heren.
Dus het label van de Waalsprong als innovatieve, duurzame wijk dreigt – als we niks doen – zijn kleur te verliezen.

Vandaar dat ik u niet gerust wil stellen, maar u uit wil dagen! Duurzaamheid is 1 van speerpunten van de nieuwe Nijmeegse coalitie.
En als wethouder voor de Waalsprong wil ik duurzaamheid dan ook weer hoger op de agenda zetten.
Met het hybride warmtenet kunnen we een energieprestatie van 0,4 per woning behalen.
Dat is ook nodig om voor de Waalsprong als geheel de afgesproken normen te kunnen halen.
Maar als we meer kunnen bereiken, zal ik daar zeker voor gaan!
Daar is mij veel aan gelegen!
En ik verwacht dat u die handschoen ook oppakt!

Tegelijkertijd ben ik me uiteraard heel goed bewust van de economische tegenwind en de stagnatie op de woningmarkt.
We hebben in Waalsprong gezamenlijk te maken met een moeilijke opgave waar veel geld mee is gemoeid.
Dus we moeten inventief zijn in het weer op gang helpen van de woningbouw en –verkoop.
Mijn inschatting is dat we vanaf 2011 weer tot een productie van jaarlijks 800 woningen kunnen komen.
Maar ook in deze tijden blijft het naar mijn opvatting van het grootste belang om in te zetten op kwaliteit.
Goede stedenbouwkundige plannen, goede architectuur en gebruik van goede materialen.
Dat is óók duurzaamheid en het zal ook kopers over de streep kunnen trekken.

Want met die geruststelling wil ik graag afsluiten.
Ik ben er vast van overtuigd dat innovatie op het gebied van energie- en klimaatmaatregelen de markt van de toekomst is. De toekomst is groen.
En in die ontwikkeling zou de Waalsprong voorop kunnen – nee moeten – lopen!
Dat kan de Waalsprong in de ‘branding’ ook positief onderscheiden van andere grote woningbouwprojecten.
En is dus gunstig voor de verkoop.

Ik hoop dan ook op een goede samenwerking tussen GEM, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en de gemeente.
We bouwen met elkaar aan de toekomst van dit unieke deel van Nijmegen.
Werken aan een duurzame toekomst.
Als wij – of onze opvolgers – hier over 10 jaar weer staan, moet het oordeel wat mij betreft zijn dat het een goed én duurzaam resultaat heeft opgeleverd!

Dank u wel.