‘We moeten van fossiele brandstoffen af’

In De Gelderlander van 7 januari zit een bijlage over windmolens. Daarin worden enkele voor- en tegenstanders aan het woord gelaten. Ook ik mocht vertellen waarom ik voorstander ben van meer windenergie. 

De voorstander

Jan van der Meer uit Nijmegen is een uitgesproken voorstander van windmolens. Hij is zeer bezorgd over de opwarming van de aarde en vindt dat de mensheid zo snel mogelijk moet overschakelen op duurzame energie.

De oud-wethouder van Nijmegen werkt tegenwoordig in Amsterdam aan een schoner milieu. „We moeten van fossiele brandstoffen af. Die vervuilen en zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering. We moeten alles op alles zetten om de opwarming van de aarde binnen twee graden Celcius te houden. Wordt het meer, dan is alles onomkeerbaar en vernietigen we onze soort. Op de Noordpool was het in de afgelopen tijd twintig graden warmer dan normaal. We moeten heel snel zijn.”

Van der Meer is trots op de vier windmolens die aan de rand van het grondgebied van Nijmegen zijn verrezen, tegen de A15 aan. Logisch: hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Windpower Nijmegen, dat de windmolens uitbaat.
Waarom windmolens? Waarom niet vol inzetten op zonnepanelen die veel minder weerstand oproepen? „Die keuze hebbben we niet. We hebben álles nodig: wind, zon, geothermie. Wind is nog altijd de meest efficiënte vorm van duurzame energie. Eén windmolen levert evenveel energie als 30.000 zonnepanelen.”

Windmolens draaien op subsidie. Van der Meer hoort het vaak en vindt het onzin. „In deze fase van de energietransitie is er zeker subsidie nodig. Maar je ziet dat, als je slim aanbesteedt zoals minister Kamp heeft gedaan bij de windparken op zee, de subsidie snel omlaag kan. Maar we moeten ons wel realiseren dat de elektriciteitsprijs nu veel te laag is en dat de concurrentie niet eerlijk is. De uitstoot van co2 en de luchtvervuiling door fossiele energie zitten niet in de prijs. Daar komt bij dat grootverbruikers enorme kortingen op de energieprijzen krijgen.”

Top 5 van argumenten voor wind:
1. Weinig uitstoot van CO2, goed tegen klimaatverandering

2. Goedkope vorm van schone energie

3. Windmolens leveren veel energie

4. Windmolens stoten ook geen andere stoffen uit

5. Stimuleert lokale economie door burgerparticipatie