Wethouder gaat voor kroegen in Waalsprong

kroeg‘Wanneer komt er nou eens een gezellige buurtkroeg in de Waalsprong?’ GroenLinks-wethouder Jan van der Meer heeft die vraag al heel wat keren gehoord. Met name in de woonpark Oosterhout duikt die vraag geregeld op.

Daar is alleen een tap in wijkcen­trum De Klif. Maar die horeca­ruimte vinden veel mensen te kil en te kaal. „Dat is meer een vere­delde kantine”, erkent Van der Meer.

Hij wil dat in de nieuwbouwwij­ken meer aandacht komt voor ho­reca. „Ik ga in ieder geval actief op­zoek naar mensen en partijen die een kroeg zouden willen starten in Nijmegen-Noord. Een kroeg is goed voor de binding in de wijk. Een ideale plek om elkaar tegen te komen.”

Alleen in het oude Lent zijn enke­le kroegen te vinden. Dat is weinig vindt Van der Meer. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de herontwikke­ling van het Thermiongebouw. Een lunchcafé hoort daar tot de mogelijkheden. Ook in de toekom­stige nieuwbouwwijk de Citadel rond het Hof van Holland is vol­gens hem ruimte voor kroegen.

Bron: De Gelderlander