Energiezuinige modelhuizen Waalsprong

thermion_achterzijde_orRond het Thermionge­bouw in Lent komen mogelijk vijf energiezuinige modelwoningen. Toekomstige bewoners van de Waalsprong kunnen daar dan zien wat allemaal mogelijk is op het ter­rein van duurzaamheid en tegen welke kosten. Ze kunnen ook erva­ren dat er geen tegenstelling hoeft te zijn tussen een superenergiezui­nige woning en sfeervol wonen.

Initiatiefnemer van dit project is de Nijmeegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer. Hij hoopt dat projectont­wikkelaars en corporaties die ac­tief zijn in de Waalsprong, positief reageren op zijn voorstel.

Hij is bereid om de grond onder de modelhuizen goedkoper aan te bieden, bijvoorbeeld via een erf­pachtconstructie.

Van der Meer wil dat er in de bouwplannen voor Nijmegen-Noord de komen­de jaren veel meer aandacht komt voor duurzaam bouwen. Ook zet hij in op de bouw van negen wind­molens samen met de gemeente Overbetuwe. „Die kunnen de hal­ve Waalsprong van energie voor­zien.”

Van der Meer wil ook gebruik ma­ken van de restwarmte van de af­valverwerker ARN om woning te verwarmen en te koelen. Verder wil hij opnieuw laten bekijken of er mogelijkheden zijn voor wijken met autovrije zones. Hij hoopt zo het fietsen te stimuleren.

In de modelhuizen wil Van der Meer allerlei milieuthema’s laten uitwerken.

„Wat is mogelijk op terrein van energiebesparing? Hoe werken zonnepanelen? Wat zijn de beste energiezuinige boilers? Hoe zit het met groene daken. In de modelwo­ningen moet dat allemaal getoond worden.”

Van der Meer wil dat bezoekers in de woningen ook van bedrijven in­formatie kunnen krijgen over wat mogelijk is, wat het kost en welke alternatieven er zijn.

Bron: De Gelderlander