Zonne-energie zeker voor school interessant

Zonnepanelen scholenMinstens elfduizend zonnepanelen zijn er volgens tel­lingen van de gemeente al in Nij­megen te vinden. Het tempo van plaatsing neemt elke dag toe. Een artikel uit De Gelderlander.

Zeker het afgelopen jaar zijn er veel bijgekomen. Zo zijn 750 pane­len geplaatst op de studentenflat Hoogveldt, 257 op wijkgebouw de Ster en 217 op de Jan Massinkhal. Binnenkort is de oplevering van honderd panelen op de kerk in de Molenstraat. Gistermiddag werd op de basisschool NSV2 in de Ha­zenkamp het startsein gegeven voor een actie om het komend jaar honderd panelen op het schooldak te plaatsen. In Nijme­gen liggen al op meer dan tien scholen zonnepanelen.

Zonne-energie is voor scholen ook een zeer interessante optie. Zo is het financieel voordelig. De NSV2 kan zo fors op energiekos­ten besparen. Onder meer omdat scholen in de zomer dicht zijn. Zij leveren hun energie dan door op die momenten dat er veel vraag is naar energie. Ook de weekeinden tikken uiteraard aan.

Zonnepanelen op school zetten de kinderen en hun ouders boven­dien aan tot extra nadenken over het belang van duurzaamheid en nergiebesparing. Leerlingen van de basisschool in de Hazenkamp hebben de afgelopen maanden zelf onderzoek gedaan naar het energieverbruik. Ze ontdekten een enorme verspilling op hun school.

De kinderen stelden vast dat een simpele maatregel als het plaatsen van folie achter de verwarming op jaarbasis 330 euro besparing op de energierekening oplevert. Het tijdig uitzetten van computers en het licht in de klas levert een voor­deel van enkele honderden euro’s op. Het grootste voordeel haalt de school binnen via zonnepanelen.

Via subsidies en sponsorbijdrage (zoals via de Stichting Zevenheu­velenloop) kan de school de helft van de investeringskosten (totaal veertigduizend euro) dekken. De rest wil NSV2 binnenhalen via ouders en bekenden. De komen­de tijd worden certificaten ver­kocht tegen een prijs van vijftig euro per stuk. Na vijf jaar betaalt de school zestig euro voor dit cer­tificaat terug Er zit dus een kleine winst in voor de kopers. De school heeft intussen van goedko­pe zonne-energie geprofiteerd.