Zuinige lampjes voor de toerist

nijmegen-nachtHerstel van de landelij­ke allure die ‘ lichtstad’ Nijmegen in de jaren vijftig had, zodat de Waalstad voor toeristen nog meer op de kaart komt te staan. Dat is de insteek van een plan dat stich­ting De Verlichting, een verbond van Nijmeegse ondernemers, de komende jaren wil realiseren. Daarbij dient de Vlaamse stad Gent als ‘lichtend’ voorbeeld, omdat daar gtegelijk de energierekening flink daalde.

„In de binnenstad van Gent is in een paar jaar tijd het aantal lichtpunten ver­ruimd van dertien- naar achttien­duizend. Er verdwenen 3.500 lan­taarnpalen. In ruil daarvoor zijn de gevels meer aangelicht. Door de warme en sprookjesachtige sfeer is Gent in de avond een toeristische attractie en de horeca booming”, al­dus voorzitter Hans Peters.

Stichting De Verlichting is actief sinds 2005 en heeft inmiddels al verschillende plekken in de stad op creatieve wijze in het licht ge­zet, veelal met geld uit het Onder­nemersfonds. Dat is onder meer het geval op het Keizer Karelplein (wazig silhouet van de paardrijden­de Keizer Karel) en Kronenburger­park (sprookjesgrot). Binnenkort komt de Stevenskerk in een war­me gloed te staan, net als de Lange Hezelstraat. Een nieuw idee is de contouren van de tweede stads­brug zichtbaar maken zolang die nog niet gereed is.

De stichting overhandigde gisteren een ‘beleidsplan’ met de voorne­mens tot 2013 aan wethouder Jan van der Meer. Die verzekerde dat de gemeente bereid is met de on­dernemers mee te denken. Hoop­gevend is volgens de Groen­Links-wethouder dat nieuwe ver­lichting energiezuiniger is en toch meer aanwezig. In Gent draait de binnenstadverlichting al op een kwart minder stroom. Probleem is dat de overstap naar nieuwe lam­pen geld kost. Van der Meer: „Het college heeft dat geld niet meer, maar met verkiezingen in aan­tocht willen politieke partijen mis­schien extra in de buidel tasten voor een duurzame binnenstad.”

Bron: De Gelderlander