‘Buurt, bezoeker meer bij Goffertpark betrekken’

bb_0908_2009_02Omwonenden en ge­bruikers van het Goffertpark in Nijmegen moeten meer bij het be­heer van dit volkspark worden be­trokken. Dat wil GroenLinks-wethouder Jan van der Meer van Milieu. Een bericht uit De Gelderlander.

Voor de verbetering van het park is de komende jaren wat extra geld beschikbaar. In 2014 bestaat het park 75 jaar en dat jubileum wordt aangegrepen voor extra activitei­ten De wijkraad Hazenkamp heeft eer­der al laten weten graag mee te denken over de toekomstplannen voor het park. Van der Meer denkt echter ook aan een grotere betrok­kenheid van medewerkers en vrij­willigers van de natuurtuin in de Goffert, de kinderboerderij, het openluchtmuseum en voetbalclub NEC. Hij wil binnenkort een con­ferentie met al die groepen organi­seren over de Goffert.

De wethouder zoekt naar nieuwe allianties voor allerlei natuurpro­jecten. Dat is onder meer nodig om de natuur- en milieueducatie in de stad overeind te houden. Door de vermindering van het aan­tal gesubsidieerde banen dreigen veel natuurlessen en -projecten voor basis- en middelbare scholen kopje onder te gaan.

Van der Meer zet daarom samen met het Milieu Educatie Centrum (MEC) in op het versterken van vrijwilligersinitiatieven. Hij kiest daarbij voor meer gerichte steun aan enkele ‘ natuurhotspots’ in de stad. De Goffert is een van die loca­ties.

Hij wil zich verder ook sterk ma­len voor de Historische Tuin in Lent. Hij wil dit warmoezeniersbe­drijf een nieuwe kans bieden. Afge­lopen jaar dreigde deze tuin in fi­nanciële problemen te komen. Van der Meer heeft de organisatie daarop extra ondersteund.

Hij vindt dat de Historische Tuin de activiteiten wel moet verbre­den. Hij ziet mogelijkheden voor stadslandbouw op deze plek (volkstuintjes, een schooltuin). Hij zet ook in op samenwerking met de Stichting Landwaard om hier een verkooppunt van regionale landbouwproducten te realiseren.