‘Gratis parkeren levert niets op’

parkeergarageDe middenstand wordt er niet beter van en de gebruikers willen liever kwaliteit dan gratis als het om parkeren gaat.  Die conclusies worden getrokken uit een onderzoek dat parkeerdes­kundige Sjoerd Stienstra van de Grontmij hield naar de voor- en nadelen van gratis parkeren voor klanten, winkeliers, exploitanten van parkeergarages en gemeenten.

Stienstra hield het onderzoek om­dat de roep om ‘gratis parkeren’ steeds luider klinkt als instrument om binnensteden aantrekkelijker te maken. Uit onderzoek blijkt, aldus Stien­stra, dat slechts één op de vijf on­dervraagden weet wat ze werkelijk aan parkeerkosten betalen.

De meesten schatten het bedrag veel te hoog, 30 procent heeft hele­maal geen idee. Bij de keuze om te parkeren komt het parkeertarief op de allerlaatste plaats. Klanten vinden de locatie van het parkeer­terrein of de -garage veel belangrij­ker. De kwaliteit van het winkelbe­stand komt op de tweede plaats, daarna de kwaliteit van de parkeer­voorziening en als laatste het par­keertarief. De keuze voor een win­kelcentrum laat de klant vooral af­hangen van de vraag of het schoon en veilig is. Parkeren komt daarna pas in de keuze-overwegin­gen.

De winkelier heeft ook weinig aan gratis parkeren, meent Stienstra. Hij baseert zich daarbij op een praktijkgeval. In Oslo werd gratis parkeren aangeboden op zaterdag.  Gevolg: de bezettingsgraad over­steeg de 100 procent en de parkeer­duur nam toe met 30 procent, om­dat winkeliers en personeel van de parkeergelegenheid gebruik maak­ten. Uiteindelijk nam het aantal bezoe­kers aan het winkelcentrum wel toe, maar bleven winkelomzetten achter.

Bron: De Gelderlander