‘Weg vrij voor 9 molens langs A15’

windmolens-met-regenboogNa bijna tien jaar soe­batten, is de weg voor de komst van negen windmolens langs de A15 bij Oosterhout zo goed als vrij. Dat stelt de Nijmeegse milieu­wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) in De Gelderlander. „We zijn er bijna. Op 10 mei gaan we als college van B en W het nieuwe bestemmings­plan goedkeuren. Nog voor het zo­merreces kan het plan in de ge­meenteraad worden vastgesteld.” 

Van der Meer hoopt dat de negen molens er in 2014 staan. Eneco, de beoogde exploitant, noemt dat een ‘realistische inschatting’.

Let wel: op Nijmeegs grondgebied verrijzen vijf windmolens. Ze kun­nen straks de energie leveren voor de helft van deWaalsprong. Direct in het verlengde daarvan, op grondgebied van de gemeente Overbetuwe, komen er vier. Over­betuwe heeft de benodigde be­stemmingsplanwijziging al doorge­voerd; de Raad van State moet dit voorjaar nog wel oordelen over be­zwaren van omwonenden.

Van der Meer: „De gemeente Nij­megen is eigenaar van twee van de vijf grondposities waar onze mo­lens zijn gepland. Bouwbedrijf Giesbers heeft ook twee plekken in eigendom, boer Derks één. Het ziet er naar uit dat iedereen mee gaat werken.”

Wethouder Van der Meer, die de A73 bij Staddijk noemt als mogelij­ke volgende windmolenlocatie, zegt experimenten met het betrek­ken van omwonenden bij de wind­molens, bijvoorbeeld via een zelfle­vermodel, toe te juichen. „ Als mensen er de revenuen van pluk­ken, vergroot dat het draagvlak voor die molens.”

Ook Eneco zegt open te staan voor vormen van burgerpaticipatie waarbij burgers financieel voor­deel hebben, maar vindt het zelfle­vermodel van coöperatie DeWind­vogel vooralsnog te ver gaan.

Bron: De Gelderlander