1000 nieuwe zonnepanelen op Nijmeegse basisscholen

zonnige schoolRuim 1000 zonnepanelen wil de stichting st Josephscholen op de daken van negen scholen leggen. Ze krijgen voor deze duurzame actie steun in de rug  van de Stichting Zevenheuvelenloop die hiervoor 50.000 euro beschikbaar stelt.

De Josephscholen  gaan de zonnepanelen plaatsen bij negen scholen: de Akker, de Driemaster, Kindcampus Grootstal, De Hazesprong, Klein-Heyendaal, Montessorischool, Sint Nicolaasschool, de Sterredans en de Wieken. Streven is dat de panelen uiterlijk in 2014 op de daken liggen.
De besparingen op elektrakosten komen  in een ‘groenfonds’ waarmee de scholen de volgende jaren stapsgewijs verder worden verduurzaamd waardoor de elektriciteits- en waterrekening nog verder naar beneden kan.
Het plaatsen van de zonnepanelen moet niet alleen een ‘technische kunstje’ worden. De Josephscholen willen ‘duurzaamheid’ ook graag tussen de oren krijgen van kinderen, leerkrachten en ouders. Daar horen activiteiten bij die bijdragen aan de financiering en natuurlijk educatie.

Steun Stichting Zevenheuvelenloop
In februari besloot de Stichting Zevenheuvelenloop om (basis)scholen te helpen met het gebruik van zonnepanelen. De Stichting Zevenheuvelenloop is zelf al zeer milieubewust aan het werk en wil dit bewustzijn doorgeven aan nieuwe generaties. De gemeente Nijmegen zorgt voor de uitvoering en de verdeling van de beschikbare 100.000 euro. Dit geld wordt bijeengebracht door deelnemers aan de Zevenheuvelenloop en de Marikenloop die niet met openbaar vervoer of fiets komen. Eerder maakte al NSV2 gebruik van de regeling en plaatste 90 panelen op het dak. Het Stedelijk Gymnasium installeerde 40 panelen.

Gemeente: Check je zonnekracht
De gemeente helpt scholen, bedrijven en particulieren om te kijken of hun dak geschikt is voor zonnepanelen of –boilers met de Zonatlas. Kijk op www.nijmegen.nl/zonatlas De gemeente Nijmegen verleent dakeigenaren ook subsidie bij milieubewuste maatregelen. De gemeente is nog met de Stichting Josephscholen in overleg om ook op daken van drie  andere scholen, die bij de gemeente in eigendom zijn, panelen te plaatsen. Lukt dit, dan komen er nog eens 300 bij.

Met de nieuwe panelen van de Josephscholen telt de gemeente Nijmegen meer dan 15.000 zonnepanelen op de daken.