Belangstelling voor deelauto-gebruik Nijmegen-Oost stijgt

greenwheelsDe belangstelling voor het gebruik van deelauto’s in Nijmegen-Oost stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit dat in samenwerking met de gemeente Nijmegen is uitgevoerd. Van de 1250 mensen die meededen aan een online enquête gaven 96 mensen (8%) aan meer informatie te willen over deelauto’s. Tegelijk blijkt ook dat het daadwerkelijk afscheid nemen van de eigen auto en het aanschaffen van een deelauto-abonnement nog altijd een lastig te nemen beslissing is voor veel huishoudens.

In Nijmegen-Oost staan vanaf april tot september bij wijze van proef acht extra deelauto’s van Greenwheels. Deze auto’s worden gesubsidieerd door de Stichting Transumo. Deelauto’s komen steeds meer in beeld als een goed alternatief voor de aanschaf van een eigen auto en dragen bij aan de afname van de parkeerdruk in woonwijken. De Radboud Universiteit zal in augustus gaan meten of het aanbod van extra deelauto’s daadwerkelijk leidt tot afname van de parkeerdruk in Nijmegen-Oost en extra gebruik van de deelauto’s.

Vooruitlopend daarop heeft de Radboud Universiteit in mei onder bewoners van Nijmegen-Oost een online enquête uitgevoerd over het verkeer, vervoer en de parkeersituatie in hun wijk. In totaal hebben 1250 (19%) van de ongeveer 6600 benaderde huishoudens de enquête ingevuld. De respons is hoog in vergelijking met soortgelijke internet-enquêtes, hetgeen onderstreept dat het thema verkeer en parkeren leeft onder de bewoners van het gebied.

Van de respondenten geeft 14% aan binnen een half jaar mogelijk gebruik te gaan maken van een deelauto. Tegelijk zegt het merendeel van de respondenten dat ze hun eigen auto voorlopig nog niet de deur uitdoen, omdat ze deze eerst ‘op’ willen rijden of omdat ze daar nog eens goed over na willen denken. Bovendien zijn er in sommige delen van Nijmegen-Oost geen kosten verbonden aan het parkeren van de eigen auto op de openbare weg. Dit vermindert het financiële voordeel van een deelauto ten opzichte van een eigen auto. Andere respondenten delen al een eigen auto met anderen in de wijk.

Sinds april is het aantal abonnees van Greenwheels in Nijmegen-Oost gegroeid van 176 naar 198. Deze toename van het aantal abonnementen is behoorlijk, maar niet voldoende om de 8 extra auto’s die nu in de wijk worden aangeboden exploitabel te houden. Of alle auto’s wel of niet gehandhaafd blijven wordt echter pas in september besloten, en hangt mede af van de uitkomsten van het onderzoek dat de Radboud Universiteit in augustus nog zal uitvoeren.