850.000 euro voor duurzaam vervoer in Nijmegen: De Groene Hub

groen_gasNijmegen krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie van 850.000 euro voor duurzaam vervoer in de regio. Het geld is voor ‘De Groene Hub’, een project voor het verduurzamen van goederen- en busvervoer. In dit project zorgen deelnemers uit de regio Arnhem Nijmegen ervoor dat lokaal opgewekt groen gas gebruikt wordt voor het openbaar vervoer. Daarnaast richten de partners het vervoer naar en binnen Nijmegen slim in.

Voor de invulling van duurzame mobiliteit ontving de gemeente Nijmegen, als eerste gemeente, op 11 november al de Lean and Green Award van Connekt. De award geeft aan dat de organisatie vertrouwen heeft dat het Nijmeegs vervoer in 2012 twintig procent minder CO2 uitstoot in 2012 ten opzichte van 2007.

Ook het ministerie geeft met deze subsidie aan dat Nijmegen koploper is op het gebied van duurzame mobiliteit. De verbinding tussen slim vervoer en de regionale winning van duurzame brandstoffen is uniek in Nederland.

De gemeente Nijmegen werkt de plannen voor De Groene Hub uit met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en een netwerk van kennisinstellingen en landelijke netwerkorganisaties. Verschillende marktpartijen (waaronder ARN, Bio Energie Bergerden, Waterschap Rivierenland, Cornelissen Transport, Binnenstadservice, Micodo, VeloCity, DAR en Alliander) zijn partner in het project.

Door samenwerking zorgen deze regionale partners ervoor dat goederen vanaf één of meer overslagplaatsen aan de rand van de stad schoon en slim worden vervoerd naar hun eindbestemming in Nijmegen. Vandaar de naam De Groene Hub, een ‘hub’ is in de logistiek een verzamelplaats. Bedrijven die investeren in deze vorm van milieuvriendelijk transport krijgen waarschijnlijk speciale groene privileges, zodat het voor ondernemers extra lonend is om eraan mee te doen.

1 kg GFT = 1 km

Wat het project De Groene Hub vooral bijzonder maakt, is dat voor vervoer regionaal opgewekte duurzame brandstoffen worden gebruikt. Een nieuwe vergistingsinstallatie van de ARN zal uit onder andere GFT-afval biogas gaan opwekken. Vuistregel is dat 1 kilogram GFT-afval genoeg biogas oplevert voor 1 kilometer vervoer. Groen gas is direct inzetbaar in aardgasbussen, is bijna energieneutraal en levert nauwelijks schadelijke stoffen op voor het milieu (80% minder CO2-uitstoot).

De nieuwe aanbesteding voor de OV-concessie 2013-2023 in de Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft binnenkort een unieke kans om groen gas in te zetten voor alle regionale bussen. Ook de vuilniswagens en stadsdistributievoertuigen kunnen op groen gas gaan rijden. Daarnaast gaan zonnepanelen op de daken van deelnemende bedrijven kleine elektrische voertuigen van groene stroom voorzien.

Als de regiobussen in de nieuwe concessie inderdaad op groen gas gaan rijden, betekent dit op termijn meer vergistingsinstallaties en vulpunten in de regio. Zo levert ook de verduurzaming van busvervoer een belangrijke bijdrage aan innovatie en de regionale economie.

De keuze van het ministerie van IM om het project Groene Hub een subsidie te geven houdt verband met de grote lokale bestuurlijke klimaatambities van Nijmegen. Eerder zette de gemeente samen met een aantal lokale partners duurzame projecten op rond slimme bevoorrading en schoon vervoer in Nijmegen (Combipakt, LinX en Binnenstadservice). Deze partners doen ook mee aan het project De Groene Hub.