Bewoners Neerbosch-Oost aan de slag met energiebesparen

LichtschakelaarDe tv helemaal uitzetten en niet op stand-by, de lamp uitdoen als je de kamer verlaat en de thermostaat een graadje lager zetten. Veel mensen weten wel dat zij hiermee energie en dus geld besparen. Toch doen we het vaak niet. Om mensen te stimuleren energie en dus geld te besparen start op 9 februari het project ‘De knop om’ in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost. Om 11.15 uur geeft wethouder Jan van der Meer bij ontmoetingspunt OpMaat in winkelcentrum De Notenhout het startsein voor deze unieke samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en de woningcorporaties die bezit hebben in de wijk (Talis, Standvast Wonen, De Gemeenschap en Portaal).

In winkelcentrum De Notenhout kunnen deelnemers en geïnteresseerden zich ter plekke inschrijven. Met hun ingevulde deelnamekaartje mogen ze vervolgens meedoen met een Energiequiz. Buiten bij OpMaat staat daarvoor een speciaal Rad van Fortuin. Deelnemers kunnen een prijs winnen door het beantwoorden van quizvragen. OpMaat is speciaal voor deze dag geopend tussen 10.00 en 14.30 uur.

Gedrag aanpassen = energie besparen

De corporaties hebben de handen ineen geslagen om de mensen in de wijk te stimuleren met energiebesparing aan de slag te gaan door te letten op hun gedrag. Het Groene Hert voert dit project uit in opdracht van en samen met de corporaties en de gemeente. Doel van het project is zoveel mogelijk mensen te stimuleren om hun energieverbruikgedrag aan te pakken. Met kleine aanpassingen in je gedrag kun je al een groot resultaat behalen. Alle inwoners van Neerbosch-Oost krijgen de kans om energie te gaan besparen. Iedereen mag meedoen. Dus ook als zij een woning huren bij een van de andere corporaties of een eigen woning hebben.

Aanpak: voor de wijk, door de wijk

Het is niet makkelijk om ingebakken gewoontes te veranderen. Het project De knop om heeft het meeste succes als de mensen uit de wijk er actief bij betrokken zijn. Want elke wijk is weer anders en de bewoners kennen hun wijk het beste. De afgelopen maanden hebben zich na een oproep vijftien wijkbewoners opgegeven om Energieambassadeur te worden. Een Energieambassadeur gaat een eigen groepje deelnemers begeleiden. Dat kunnen hun directe buren of straatgenoten zijn, maar ook mensen die ze kennen van de sportschool, het schoolplein of de supermarkt. Ze hebben inmiddels een training gevolgd bij Het Groene Hert. De komende maanden gaan de Energieambassadeurs deelnemers werven en begeleiden om zoveel mogelijk energie en geld te besparen. Ontmoetingspunt OpMaat wordt intensief betrokken bij het project. Deelnemers kunnen zich inschrijven en er is een speciaal Energiespreekuur voor mensen die vragen over het project en over energie besparen hebben. De corporaties zorgen voor de bezetting van dit spreekuur: elke woensdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur is een deskundige van een van de corporaties aanwezig. Het project is een pilot en zal bij succes worden uitgerold in andere wijken in Nijmegen. Kijk ook op de website: www.de-knop-om.nl.