Blije gezichten bij aftrap ‘meest duurzame wijk’

Groene oeverTim Wolf, vriendin Vera en zoontje Siem wonen eind dit jaar in de Groene Oever, het nieuwste woningbouwproject in het Lentse deel van de Waal­sprong, aan de Lentse Plas. In een huis in, aldus wethouder Jan van der Meer, ‘de meest duurzame wijk van Nijmegen’.  Een artikel uit De Gelderlander.

Nu woont Tim met vrouw en kind nog in het centrum van Nijmegen. „Ik heb altijd gezegd bij een toekom­stige woning iets met zonnepane­len te willen. Straks liggen ze tien vierkante meter groot op ons dak.” Tegelijk investeren in een zonneboiler bleek onhaalbaar. „Geld, hè”, zegt Tim. „Kosten van zulke investeringen haal je pas op lange termijn eruit.” Deze maandagmiddag planten ge­deputeerde Annemieke Traag en wethouder Van der Meer een eer­ste boom in de nieuwe buurt, als symbolische start. Onlangs is aan­nemer Heijmans begonnen met de bouw. Kopers zijn nauw bij de ontwikkeling van de woningen betrokken.

Eind dit jaar worden de eerste der­tien (rij)woningen opgeleverd. In totaal moeten in de Groene Oever 117 woningen komen, inclusief 39 appartementen. De woningen va­riëren van rijtjeshuizen en twee­onder- een-kappers tot vrijstaan­de woningen. Van die dertien in de eerste fase zijn er acht ver­kocht. „Wellicht deze week nog twee meer. Maar door nu al te bouwen, laten we de mensen zien dat hier ook echt gebouwd gaat worden”, zegt een woordvoerder van Heijmans. Gedeputeerde Traag die met pro­vinciale subsidie het project on­dersteunt, spreekt van ‘een prach­tig project’. „Met energiezuinige maatregelen. Dit geeft de econo­mie in crisistijd een impuls.”

Wethouder Van der Meer weet dat er nog een lange weg te gaan is. „Nu al energieneutrale wonin­gen bouwen is, zeker in crisistijd, te kostbaar. Maar met dit project komen we aardig in de buurt. We moeten ook wel, willen we als Nij­megen in 2045 al onze energie duurzaam opgewekt zien.” 00De duurzaamheid zit, naast zon­nepanelen, in onder meer rest­warmte, zonneboilers en ledver­lichting. Van der Meer is blij dat in deWaalsprong toch aan een nieuw project gebouwd kan wor­den. „In tegenstelling tot andere Vinex-locaties kunnen we hier zo mondjesmaat door bouwen.”

En passant onthult hij in een par­tytent bij de bouwlocatie twee nieuwe straatnamen, luisterend naar de bands Oasis en Genesis.