Blog: bouw van een groene parkeergarage

impressie-hoofdplein-van-schaeck-mathonsingelTijdens m’n vakantie meldde Statenlid Toine van Bergen (afvallige SP’er en voormalig raadslid van De Groenen) mij triomfantelijk dat hij bezwaarschriften heeft verzameld tegen de kap van bomen op de Van Schaeck Mathonsingel. Iedereen weet echter inmiddels dat de bouw van de parkeergarage een politiek feit is. En daar is niets mis mee omdat met de garage enkele groene wensen kunnen worden gerealiseerd. Het is dus eigenlijk een groene parkeergarage.  

Deze garage zal er voor zorgen dat:
1. De parkeerbalans weer meer in evenwicht wordt gebracht zodat er minder parkeeroverlast ontstaat in aanpalende woonbuurten;

2. Er een ondergrondse fietsenstalling wordt gerealiseerd met 1000 fietsklemmen;

3. De parkeerplaatsen op de Nassausingel opgeheven kunnen worden zodat deze in oude glorie kan worden hersteld (o.a. met de terugkeer van de Vierjaargetijden beelden die nu nog in het Hunnerpark staan);

4. De parkeerplaatsen aan een zijde van de Van Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat en In de Betouwstraat kunnen worden opgeheven zodat daar fietsen in twee richtingen kan worden toegestaan;

5. De Van Schaeck Mathonsingel zelf een groene facelift krijgt.

Zo beschouwd kun je eigenlijk best stellen dat het een groene garage wordt. De bomen moeten echter wijken hiervoor. Daar staat tegenover dat ze toe zijn aan vervanging. Uit een Bomen Effect Analyse uit 2004 komt naar voren dat de volwassen haagbeuken een levensverwachting hebben van nog maar 10-15 jaar. Ze komen langzaam aan hun levenseinde. Dat zie je ook aan de jonge bomen die de afgelopen jaren zijn teruggeplant. Na de bouw van de ondergrondse parkeergarage gaan we voor een nieuwe groene laan. Uitgangspunt is dat we lindebomen plaatsen van een zeer zwaar formaat. Dan moet je denken aan een stamdoorsnede van wellicht 30-35 cm. Ze worden in ieder geval minstens zo groot als de lindes voor de Hema en V&D.

Verder wordt het binnenstuk van de Mathonsingel natuurlijk ook opgeknapt met fonteinen en hagen. De singel kan straks de Ramblas van Nijmegen worden.