Blog: De day after

skyline_alleen-st-stevensGisteren was de raadsvergadering over de begroting 2010-2014. Het college, inclusief de PvdA-wethouders, heeft het onaanvaardbaar uitgesproken over een PvdA-amendement om de lasten nog verder te verlagen. Dat amendement is helaas aangenomen waarop we ons moeten beraden op de nieuwe situatie.

Vanochtend hebben we een collegevergadering gehad. Daar hebben we een besluit genomen over een brief die vandaag naar de gemeenteraad gaat. In deze brief geven we aan dat we het voornemen hebben om ons ontslag aan te bieden. Dat is een juridische formulering, bedoeld om de raad nog de ruimte te bieden om ofwel te kiezen voor een nieuw college, ofwel om de wethouders te vragen aan te blijven tot aan de verkiezingen. In dat laatste geval zijn we demissionair en handelen we alleen de lopende zaken af.

Het is jammer dat de PvdA op ramkoers zat. In een coalitie is het geven en nemen; moeten er compromissen worden gesloten. We wisten dat de PvdA moeite had met de hoogte van de lokale lasten. Net als vorig jaar hebben we er alles aan gedaan om de PvdA tegemoet te komen bij de begroting. In 2008 bedroeg het totaal aan lokale lasten 103 miljoen. Dit jaar 100 miljoen en volgend jaar zou het totaal zakken naar 98 miljoen. In twee jaar tijd zouden de woningeigenaren en bedrijven te maken krijgen met een lastenverlichting van maar liefst 5 miljoen. Nijmegen zit dan ook inmiddels in de middenmoot als het gaat om de lokale lasten.

Dit betekent echter ook dat nu vrijwel alle ruimte in de begroting weg is en dat we interen op onze reserves. En dat in een tijd waarin we weten dat er forse Rijksbezuinigingen aan zitten te komen, dat we tekorten krijgen in het minimabudget en bij de gesubsidieerde banen. Desondanks stond de PvdA erop dat de lasten verder verlaagd zouden worden met maar liefst 1,6 miljoen! Als ze lef hadden, dan hadden ze daartegenover structurele bezuinigingsvoorstellen moeten zetten voor hetzelfde bedrag. Nee, de PvdA wil deze lastenverlichting betalen door eenmalig – dus alleen voor 2010 – een greep uit de reserves te doen. Reserves die we nodig hebben om straks de ergste pijn van de bezuinigingen op te kunnen vangen.

Pijnlijk is dan ook dat in 2011 – na de verkiezingen – de OZB gewoon weer omhoog gaat. Tenzij er alsnog gekozen wordt voor bezuinigingen, bovenop de Rijksbezuinigingen. Maar gezien de verkiezingsprogramma’s en de beloftes die daaruit voort zullen komen, zal men niet makkelijk kiezen voor bezuinigingen, eerder voor uitzettingen. Dus de lasten gaan na de verkiezingen weer omhoog is mijn inschatting en dan was deze actie van de PvdA gewoon een ordinaire verkiezingsstunt.

Jammer. Dit links college is in 2002 tot stand gekomen onder regie van GroenLinks. Destijds waren we met 9 zetels de grootste partij en hebben we ingezet op een coalitie van GroenLinks, PvdA en SP. Sinds die tijd hebben we veel bereikt voor de stad. In de Atlas voor gemeenten, waarin de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken, stonden we in 2002 nog op de 20e plek van meest aantrekkelijke steden. Dit jaar zijn we opgeklommen naar de 5e positie. In de Stads- en wijkmonitor geven burgers goede cijfers over hun wijk en het beleid. We worden voor van alles en nog wat genomineerd. We doen het dus goed.

De linkse partijen hadden eensgezind dit succes kunnen uitdragen. Dat gebeurt dus niet en nu dreigen we mekaar te gaan verketteren. En waarom? Omdat rupsjenooitgenoeg – de PvdA – liever een korte termijn succes wil. Desondanks zal, zoals het er nu naar uit ziet, de partij slinken in zetelaantal. De landelijke peilingen zijn onverbiddelijk. En in plaats van meeliften op het lokale succes van de linkse coalitie, dreigen ze nu GroenLinks en SP mee te sleuren in hun malaise.

Maar dat laten we niet gebeuren.  We zullen de komende maanden uitdragen wat de PvdA heeft veroorzaakt en we zullen zelfverzekerd de successen van 8 jaar links beleid uitdragen. We gaan voor een groen en sociaal coalitieakkoord in maart 2010. Daarom is het belangrijk dat linkse stemmers op 3 maart GroenLinks stemmen zodat we de grootste worden en het initiatief kunnen nemen voor een nieuw fris college.

Tot slot vind ik het jammer hoe de PvdA met Paul Depla omgaat. Hij heeft veel voor de stad en de PvdA betekent en nu laten ze hem als een baksteen vallen. Ik was overigens trots op zijn optreden gisteravond. Hij vertolkte het collegestandpunt uitmuntend.