Categorie: Klimaat & Energie

You are here:

Toespraak conferentie over warmte in Metropoolregio Amsterdam

Warmte

Afgelopen vrijdag hielden we bij het provinciehuis in Haarlem een ronde tafelconferentie over het warmteprogramma in de MRA. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van de 32 aangesloten partijen en externen van de milieubeweging, woningcorporaties en huurders. Bediscussieerd werd hoe we de realisatie van het Grand Design van het regionale warmtenet dichterbij konden brengen. Ik hield daar als warmteregisseur de volgende toespraak. 

Lees verder

‘Groot-Amsterdam’ broedt op plan regionaal warmtenet

Warmte is cool

Vijfentwintig partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zetten zich samen in voor de aanleg van een regionaal warmtenet. De 25, waaronder de provincie Noord-Holland, een aantal gemeenten en energiebedrijven, ondertekenden daartoe op onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Als onafhankelijk regisseur die het programma verder gaat uitwerken, is Jan van der Meer benoemd. Energie Actueel sprak met de voormalige Nijmeegse wethouder duurzaamheid over zijn plan van aanpak.

Lees verder

De Titanic moet worden gekeerd

Tourdeclimat

Waarom ik in december ook naar Parijs ga voor de belangrijkste klimaattop ooit. Een interview voor de website www.tourdeclimat.nl. Jan van der Meer is samen met Yvonne Keijzers initiatiefnemer van Tour de Climat. Zijn rol is iedereen verenigen om zich samen sterk te maken met Tour de Climat: de politiek, kerken, Nijmeegse prominenten, de HAN, ROC, universiteit, et cetera. Jan: ‘Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt – en de laatste die er iets aan kan doen.’

Lees verder

Aan de slag als warmteregisseur Metropoolregio Amsterdam

Warmtenet2

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Maar liefst 25 partijen tekenden hiertoe op donderdag 4 juni op het provinciehuis van Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst. Jan van der Meer zal namens Over Morgen de functie van warmteregisseur invullen. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsprogramma.

Lees verder