Categorie archief: Mobiliteit

Glastuinbouw op supermarkt, het kan

kas-op-supermarktGlastuinbouw boven­op supermarkten, teelt van gewas­sen in leegstaande fabrieksgebou­wen, extra moestuintjes in de wij­ken, omzetten van openbaar groen in collectieve volkstuintjes, tijdelijke landbouw op braakliggen­de bouwgrond en aanplant van fruit- en notenbomen in wijken. De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer ziet talloze mogelijkhe­den om in de stad aan de slag te gaan met landbouw. Volgens hem beseffen velen niet hoe weinig duurzaam het voedsel is dat we da­gelijks nuttigen. Het eten dat ’s avonds op ons bord ligt heeft soms wel 20.000 kilometer afge­legd. Een bericht in De Gelderlander. Lees verder

Nieuwe inrichting Energieweg respecteert woongenot in de wijk

groen-langs-de-energiewegNijmegen is rondom de Waal volop in ontwikkeling. Wegen en bruggen zijn daarin cruciale schakels. De nieuwe stadsbrug De Oversteek krijgt steeds meer vorm; in de uiterwaarden verrijzen inmiddels de aanbruggen. In november 2013 moet de brug zijn opgeleverd en voor die tijd moet ook de toeleidende infrastructuur zijn gerealiseerd. Dan hebben we het vooral over het splitsingspunt bij Station Lent en de ombouw van de Energieweg. Al deze werkzaamheden zorgen voor een goede bereikbaarheid van Nijmegen in de toekomst en voor een betere verbinding van de twee Nijmeegse Waaloevers. Een ingezonden artikel in De Gelderlander. Lees verder

Lentse Lus kan gebruikt worden tijdens werkzaamheden

lentse_lus_2043672hDe gemeente heeft het werk voor het splitsingspunt Lent gegund aan de firma Heijmans. Ter hoogte van het huidige station Lent, kunnen automobilisten dadelijk vanuit het noorden op een T-splitsing kiezen tussen twee routes om de Waal over te steken. Via de Waalbrug of via de nieuwe stadsbrug De Oversteek. De planning is dat het splitsingspunt half 2013 gebruiksklaar is. De totale werkzaamheden duren tot april 2014. Lees verder

Dit kabinet doet aan schone autootjes pesten

elektrische_autoWie een schone auto rijdt, zou minder parkeergeld moeten betalen. Maar dat wil de staatssecretaris niet. Terwijl steden juist graag groene politiek voeren. Lees het opiniestuk dat Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren schreef samen met wethouder Jan van der Meer in Nijmegen, wethouder Frits Lintmeijer in Utrecht en stadsdeelwethouder Dirk de Jager in Amsterdam-West. Lees verder