De Nijmeegse Woningmarkt 2013-2020

wonen boven winkelsZorgen voor de juiste woningen, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is het doel van de rapportage ‘De Nijmeegse Woningmarkt 2013-2020’. De rapportage geeft de uitkomsten van verschillende onderzoeken naar de woningmarkt, zowel regionaal als lokaal. Zeker gezien de crisis van de afgelopen jaren op de woningmarkt is het nodig om keuzes te maken. Nijmegen kiest er voor om de prioriteit voor nieuwbouw te leggen in de Waalsprong, het Waalfront en de centrumzijde van het Centraal Station. Dat betekent ook herprogrammering en/of een nieuwe fasering van een aantal projecten en een terughoudend beleid voor nieuwe initiatieven. Daarnaast zet de gemeente stimulerende middelen in om op de gewenste locaties zoveel mogelijk te kunnen bouwen.

Uit de onderzoeken blijkt dat Nijmegen nog jaren zal groeien en jaarlijks behoefte heeft aan 625 tot 900 nieuwe woningen. Het college van burgemeester en wethouders kiest er voor om de nieuwbouw vooral te concentreren in de Waalsprong, het Waalfront en de centrumzijde van het Centraal Station. Om concurrentie tussen de projecten grotendeels te voorkomen krijgen de verschillende gebieden een eigen accent. In de Waalsprong komt de nadruk te liggen op laagbouwwoningen, in het Waalfront en Centraal Station komen voornamelijk etagewoningen.

Nieuwe wijken
Nieuwe initiatieven worden kritisch bekeken. In principe is de gemeente zeer terughoudend in het toevoegen van woningbouw in de bestaande stad. Uitzondering zijn vormen van wonen en zorg in wijken waar nog tekorten zijn. Kwalitatieve verbeteringen in de vorm van wonen voor wonen (herstructurering) blijven wel mogelijk.
Er is vooral vraag naar woningen in echt ‘stedelijke woonmilieus’ en in ‘groenstedelijke woonmilieus’. In de bestaande stad is geen ruimte voor wijken met een groenstedelijk karakter. Nieuwe groenstedelijke woonmilieus moeten daarom in de nieuwe wijken worden gemaakt (zoals Grote Boel en De Stelt in de Waalsprong).
De vraag naar woningen in stedelijke woonmilieus is het grootst en het aanbod sluit er niet op aan. Toch is het college ook hier kritisch bij nieuwe toevoegingen. De meeste wijken zijn al dicht bebouwd. Ook voor het stedelijke woonmilieu moet de stad nieuwe wijken maken. Goede mogelijkheden zijn de centrumzijde van het Centraal station, Knoop Lent en de Handelskade. Hier horen ook voorzieningen als winkels en horeca bij. Voor de gewenste extra woningen in de laagbouw in een stedelijk woonmilieu vormt het Brugkwartier in het Waalfront een goed alternatief.

Stimuleren
Om de woningbouw zoveel mogelijk te stimuleren is ook gekeken naar de mogelijkheden van stimulerende maatregelen. De gemeente blijft inzetten op de starterslening en de Ik Bouw Betaalbaar Nijmegen variant. En binnenkort komt er ook een voorstel over erfpacht. Ontwikkelaars doen dat in sommige projecten nu al. Er wordt geprobeerd ontwikkelende partijen en particuliere beleggers bij elkaar te brengen. Voor de koopsector zet de gemeente niet in op nog meer extra stimulerende maatregelen, omdat het aanbod al heel groot is.