Blog: Declaraties

rekeningenDe Gelderlander heeft de declaraties over o.a. 2008 opgevraagd van het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen. Onder de wethouders in ons college spring ik er met een bedrag van 1.400 euro in dat jaar uit. Alles is rechtmatig gedeclareerd, maar omdat er altijd gedoe ontstaat over declaraties heb ik de behoefte om per declaratie mijzelf maar te verantwoorden. Open en eerlijk.

Ik krijg als wethouder een netto salaris van 4.500 euro per maand. Daarvan draag ik iets meer dan 1.000 euro af aan het landelijk bureau van GroenLinks en 160 euro aan de Nijmeegse afdeling. In het nettobedrag zit ook 300 euro onkostenvergoeding. Je wordt geacht hier allerlei onkosten mee te betalen, zoals telefoon (bij ons wordt standaard 6% afgetrokken voor onze telefoons), contributies, vakbladen en representatiekosten. Een groot deel van deze vergoeding gaat ook op aan de maaltijden die ik buiten de deur nuttig als ik ’s avonds op pad ben voor de gemeente, bijvoorbeeld voorafgaand aan een informatie-avond, debat of een opening. In die gevallen heb je namelijk niet altijd tijd om thuis een potje te koken.

Ik betaal dus een aantal uitgaven zelf en wordt daarvoor gecompenseerd via de vaste onkostenvergoeding. Precies zoals de regeling ook bedoeld is. Daarnaast declareer ik apart werkgerelateerde lunches en diners. Dit zijn dus etentjes met mensen van buiten de gemeentelijke organisatie die met mij willen praten, of ik met hen. En om niet in een situatie terecht te komen dat mensen je fêteren en mogelijk iets van je terug verlangen heb ik vanaf het begin bepaald dat ik in dat soort gevallen altijd zelf de rekening betaal. De declaraties worden goedgekeurd door de gemeentesecretaris dus ik ben er altijd vanuit gegaan dat dit een correcte werkwijze is. Overigens hebben wij als wethouder geen gemeentelijke creditcard. Goed, nu de declaraties zelf:

– Met een paar mensen afscheid genomen van een medewerker van het project Groene Allure Binnenstad – 41,30 euro en we hebben geluncht bij de V&D. Vraag me niet wat voor broodje ik daar gegeten heb. Staat ook niet op het bonnetje…

– 2 diners met Marijke van Haaren, de Gedeputeerde van de provincie Gelderland voor verkeer. Ik spreek regelmatig met haar af, bijvoorbeeld om subsidieverzoeken van Nijmegen aan de provincie door te spreken. Deze afspraken zijn doorgaans zeer productief. Zo hebben we miljoenen gekregen voor de busbanen bij Heyendaal, fietspaden en de infrastructuur in de Waalsprong. Omdat Nijmegen er dus baat bij heeft, heb ik betaald – kosten 169,50. Om de kosten te drukken zal ik Marijke de volgende keer meenemen naar De Plak. Kaasgehakt vindt ze vast ook lekker.

– Een diner met Thomas van Slobbe van Stichting wAarde in Lux – 51,80. Op mijn verzoek om te kijken of we samen kunnen komen tot nieuwe ideeën voor de klimaatcampagne Ons Groene Hert. Dat geldt ook voor Olof van de Gaag, medewerker van Stichting Natuur en Milieu (kosten 59,40). Ook bij Lux overigens. En nee, ik krijg geen provisie.

– Een etentje met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Haskoning, Jan Bout. Samen hebben we het Nijmeegse Energie Convenant bedacht. Veertien grote Nijmeegse bedrijven en instellingen hebben met elkaar afgesproken dat ze samen gaan voor 3% energiebesparing per jaar. Met hem heb ik de voortgang van het project besproken. Jan koos het restaurant uit. Het werd De Schat, een etablissement in het duurdere segment – kosten 145,75.

– Daar staat een lunch van 19,60 tegenover met Ellen Mastenbroek, de voorzitter van de Fietsersbond, in De Hemel. We doen dus niet alleen maar duur.

– Oud-wethouder Henk Janssen wilde met me eten om eens te praten over zijn werkzaamheden bij een bedrijf dat bezig is met zonnepanelen. Graag, doen, wie weet is het wat voor onze ambities met zonnekracht. Kosten 74,80 bij het Arsenaal. Lekkere friet hebben ze daar.

– Er zijn in Gelderland twee steden die koploper zijn als het gaat om het klimaatbeleid: Nijmegen en Apeldoorn. Wethouder Boddeke van die stad kwam naar Nijmegen om te praten over de Nijmeegse ambities en plannen. We hebben gegeten bij Lux op het terras. Kosten – 58,20.

– Met de Gedeputeerde Co Verdaas heb ik nog een keer gegeten in het Grieks restaurant Dionysos. We hebben daar met elkaar gesproken over o.a. de Nijmeegse bijdrage aan Park Lingezeegen.

Tussen de declaraties zitten een paar grote bedragen van twee reizen die we hebben gemaakt in 2008 naar Nice en Groningen. Dit omdat Nice een fantastisch tramsysteem heeft aangelegd en Groningen, omdat deze stad ook bezig is met de terugkeer van de tram. Het gezelschap bestond uit mensen van de gemeente, de Stadsregio en enkele externe adviseurs. De treinreis naar Nice (ik heb dus niet gevlogen) heb ik gedeclareerd. Ook het afsluitend etentje in Groningen heb ik betaald en gedeclareerd. De Stadsregio had dit ook kunnen betalen maar omdat we daar waren ten behoeve van de Nijmeegse tramplannen, heb ik de rekening voor de stad betaald.

– Ook heb ik een borrel van de afdeling Milieu betaald. Het ging hier om een borrel met medewerkers van de klimaatcampagne Ons Groene Hert. We wilden de geslaagde kick-off vieren. Kosten – 214,50. Datzelfde gold voor een borrel met medewerkers van het parkeerbedrijf. Aanleiding was het vaststellen van het beleidsplan voor parkeertarieven door de gemeenteraad en de uitvoering daarvan inclusief communicatie (kosten 70,25). Tot slot schoot ik de kosten voor van een bijeenkomst met mensen van Bureau Toezicht, Fietsersbond en Milieudefensie. Tijdens die bijeenkomst hebben we gepraat over het fietsparkeerbeleid in de binnenstad. Deze lunchbijeenkomst kostte 136,50.

– Er zijn een paar goede boeken over klimaatverandering verschenen (te vinden op www.hitte.nu). Deze boeken zou iedereen moeten lezen; dan weet iedereen wat er op het spel staat. Dat vindt de uitgever ook en daarom zijn de boeken te koop voor slechts 5 euro per stuk. Het zijn weggeefboeken. Ik heb intussen 4 dozen met die boeken gekocht (tien stuks per doos) en uitgedeeld aan mensen die nog overtuigd moeten worden, dan wel aan klimaatkanjers, mensen die goede dingen doen en daarvoor een beloning verdienen. 1 doos heb ik gedeclareerd. De anderen heb ik zelf betaald.

– Tot slot zitten er een aantal bonnetjes tussen van het tanken met de dienstauto van het college. Ze lijken erg laag (11,70), maar dat komt omdat onze dienstauto rijdt op aardgas. Het aardgas wordt getankt met een pasje van de gemeente. Omdat de auto start met benzine zit er ook een kleine bezinetank in. Dus die bonnetjes gaan over de benzine.

Ik hoop dat ik heb duidelijk kunnen maken dat de maandelijkse onkostenvergoeding die ik ontvang niet als extraatje bovenop mijn salaris gebruik, en dat ik naar eer en geweten gemaakte kosten declareer. Wellicht hadden de rekeningen voor afdelingsborrels achteraf gezien beter door de afdelingen zelf betaald kunnen worden . Dan was het gedeclareerde bedrag dat achter mijn naam staat lager uitgevallen. En wellicht had ik de rekening van de etentjes met grotere gezelschappen of de duurdere etentjes rechtstreeks naar de gemeente moeten laten sturen. Maar de manier waarop ik het gedaan heb vind ik wel zo transparant.