Ecologisch wijkje in Lent nog dichterbij

IewanHet ziet er goed uit voor het ecologische wijkje dat corporatie Talis in Vossenpels in Lent wil bouwen. De start van de bouwactiviteten komt na jaren van overleg nu snel dichterbij. Een bericht uit De Gelderlander.

Gedeputeerde Staten van Gelder­land willen een half miljoen euro bijdragen aan dit project dat in nauw overleg met de toekomstige bewoners wordt ontwikkeld. In dit project zijn de wensen van de bewoners, verenigd in enkele woongroepen, bepalend. Voor Ta­lis gaat het om een compleet nieu­we aanpak. Inzet is hier het ge­bruik van zeer duurzame bouw­materialen.

Op 11 december beslissen de Gel­derse Staten over de bijdrage. Het gaat om een bouwproject van ruim zeventig sociale huur- en koophuizen die welstandsvrij worden ontwikkeld. Nijmegen heeft daar al eerder toestemming voor gegeven. De gemeente heeft bovendien al een bijdrage van drie ton toegezegd voor dit pro­ject. De totale kosten bedragen cir­ca 10 miljoen euro.

Het Vossenpelsproject bestaat uit twee onderdelen. Een plan met 22 woningen en diverse werkruim­ten waarbij de bouwmaterialen bestaan uit strobalen, leem en hout. De toekomstige bewoners hebben bovendien gekozen voor het gebruik van zonne- en wind­energie en een natuurlijke zuive­ring van afvalwater in de omge­ving. In dit wijkje komen geen au­to’s. De parkeerruimte wordt hier ingezet voor moestuintjes.

In het tweede project (ruim vijf­tig huizen) staat het samenwonen van meer generaties centraal. Ook in dit plan kiezen de bewoners voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Zij gaan het openbare gebied rond de huizen straks zelf beheren. Nijmegen zet dus geen toezicht in dit gebied in. De bewoners formuleren zelf de spelregels voor het openbare ge­bied.

Het project valt onder het zogehe­ten initiatief Plant je Vlag in de Vossenpels waarbij de gemeente op ongeveer tweehonderd kavels als experiment alle ruimte biedt aan zelfbouwers. Talis wilde daar ook ervaring mee opdoen.