Extra fietsklemmen bij Centraal Station Nijmegen

fietsenstalling-grootDe gemeente Nijmegen plaatst op korte termijn circa 360 extra fietsklemmen aan de voorzijde van het Centraal Station. Samen met de al aangekondigde uitbreiding van de gratis stalling aan de westzijde van het station (1300 i.p.v. 200 fietsklemmen naast het UWV-kantoor) betekent dit dat treinreizigers die op de fiets naar het station komen binnenkort de beschikking hebben over 1460 extra fietsklemmen.

 

De nieuwe klemmen aan de voorzijde van het station worden geplaatst ter hoogte van het gebouw Metterswane. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersstromen op het Stationsplein en de andere functies op het plein, zoals terrassen en kantoren.

De klemmen aan de voorzijde van het station worden begin maart geplaatst. Tegen die tijd hadden de nieuwe klemmen aan de westzijde van het station al opgeleverd moeten zijn, maar dit is vertraagd als gevolg van de strenge vorst deze winter. Hierdoor is het uitvoeren van grondwerkzaamheden momenteel niet mogelijk, en moet dus ook gewacht worden met het bestraten van het terrein en het aanbrengen van klemmen. Het streven is nu om eind februari de helft van de uitbreiding gerealiseerd te hebben. Daarna zijn nog enkele weken nodig om alles definitief op te leveren. De fietsenrekken aan de westzijde van het station komen haaks op de Tunnelweg te staan. Hiermee is er beter zicht op de stalling vanaf de Tunnelweg. Met het oog op de sociale veiligheid zal ook goede verlichting worden aangebracht.

De komende jaren wordt de stallingscapaciteit bij Centraal Station nog verder verbeterd. In september 2010 wordt gestart met de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan de Van Schaeck Mathonsingel. In deze garage komt ook een gratis stalling met plek voor 1000 fietsen. De oplevering hiervan is gepland in de eerste helft van 2012. GroenLinks had graag gezien dat deze stalling groter werd maar daar kreeg de fractie geen meerderheid voor.