Extra steun voor starters woningmarkt in Waalsprong

starters2Rond de 200 starters krij­gen de kans in de Waalsprong met financiële steun van Nijmegen een woning te kopen. Wethouder Jan van der Meer heeft met de ontwik­kelaars een fors bedrag kunnen vrijmaken voor startersleningen. Hij kan via een bankconstructie 7 miljoen euro inzetten. Jonge ko­pers kunnen daarmee 35.000 euro drie jaar aflossingsvrij lenen en de jaren daarna tegen een lage rente.

Van der Meer hoopt hiermee de belangstelling voor de Waalsprong te vergroten. Hij is bovendien in overleg met de ontwikkelaars over een fikse korting op de grondprijs voor 500 bouwkavels in Nijme­gen- Noord.

Die korting kost de partijen wel geld, maar niet kunnen bouwen ook. Alleen de rentekosten op de aangekochte bouwgrond in de Waalsprong bedragen al vele tien­duizenden euro’s per dag. Om de bouw te stimuleren, zet de wet­houder verder in op de bouw van woningen die tijdelijk ook voor studenten kunnen worden inge­zet. Hij ziet ook extra kansen voor collectieve zelfbouw door particu­lieren. In Oosterhout en in Lent zijn hier al meer dan honderd huis­houdens mee bezig.

Deze week heeft Van der Meer ook gesproken met bouwer Dura Vermeer over supergoedkope koophuizen, vanaf 119.000 euro. Dura Vermeer ziet grote moge­lijkheden voor supergoedkope pre­fabwoningen in de Waalsprong. Het gaat om huizen die kopers deels zelf kunnen ontwerpen. Van der Meer heeft er veel interesse in, vooral omdat hij het bouwtempo in de Waalsprong wil opvoeren. Een prijs van 119.000 euro inclu­sief de grond, is echter onhaalbaar in de Waalsprong. De prijs moet omhoog, maar gekoppeld aan een starterslening blijven de woningen interessant voor veel starters.

Behalve de gemeente heeft ook corporatie Standvast interesse ge­toond in de goedkope prefabwo­ning van Dura Vermeer, die ge­presenteerd wordt onder de naam lofti. Standvast ziet er mogelijkhe­den voor in Malvert en rond de Va­sim. „ Ze zijn zeker qua prijs inte­ressant voor werkende jongeren.”

Dura Vermeer heeft voor deze wo­ning een speciale site gemaakt: www.woonapps.nl.

Bron: De Gelderlander