Groen als ‘stofdoder’ rond school

michiel-de-ruyterschoolLeerlingen van basisschool Michiel de Ruyter aan de Tweede Oude Heselaan in Nijmegen geven woensdag een bijzondere invulling aan boomfeestdag. Kinderen van de groepen 7 en 8 planten dan bomen en struiken bij hun school en bij het aangrenzende wijkcentrum Titus Brandsma. Het bijzondere eraan is dat de bedoeling van de gemeente is dat deze aanplant fijnstof uit de lucht vangt.

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid omdat de uiterst kleine, zwevende deeltjes diep in de luchtwegen terecht kunnen komen. Bomen en struiken kunnen helpen dat risico in te dammen: als het stof neerslaat op bladeren, en eventueel later door de regen wordt weggespoeld, kan het geen kwaad meer, is de idee. Zodoende vormt wat woensdag wordt aangeplant een soort veiligheidsscherm rond de school en het wijkcentrum.

De actie van de kinderen is het startschot voor de campagne Nieuw Groen voor Oud-West. GroenLinks-wethouder Jan van der Meer van Milieu streeft daarmee twee doelen na: van ‘West’ een minder stenig stadsdeel maken en verbetering van de luchtkwaliteit.

“We hebben gezocht naar plekken waar we in ‘West’ groen kunnen toevoegen voor een schonere lucht. We komen dit jaar ook met andere locaties.” De gemeente werkt op dit terrein samen met een gespecialiseerd bureau. “Dat benadert aanplant van groen heel technisch. Groen noemen ze dust killers, stofdoders. Want volgens dat bureau heeft het effect.”

De kennis die in Nijmegen inmiddels is opgebouwd wordt volgens Van der Meer getest bij een proef van Rijkswaterstaat en Stadsregio Arnhem Nijmegen langs de A50. Daar wordt van verschillende soorten bomen getest in hoeverre ze stikstofoxiden en fijnstof onschadelijk maken.

Naast de groene aanplant die de lucht moet zuiveren krijgt wijkcentrum Titus Brandsma er ook nog een andere ‘bezienswaardigheid’ bij. Op het dak komen 90 zonnepanelen te liggen om duurzame energie op te wekken. Groot voordeel van dit gebouw is dat het laag is en het dak schuin afloopt, aldus Van der Meer. Zodoende liggen de panelen in het zicht, zo redeneert hij, en zijn ze mogelijk een aansporing voor anderen om ook zulke panelen aan te schaffen. Zonne- energie is een speerpunt in het Nijmeegse klimaatbeleid. Een speciaal zonnekrachtteam komt in april met plannen ‘om van zonnekracht een succes te maken’.

Bron: De Gelderlander 15 maart 2008