Het plasje van festivalgangers is goud waard

manneken-pis_manneken-pis-statue_3821Uw urine, boordevol fosfaat en stikstof, is goud waard. Het Nijmeegse festival Dag van het Levenslied – in mei – wordt het eerste landelijke evenement waar grootschalig de urine van vele duizenden bezoekers zal worden verzameld. De plas wordt gebruikt voor de kunstmestindustrie.

Het Zutphense bedrijf Sa­ NiPhos wil samen met enkele grote festivalorganisaties de urine van bezoekers in tanks gaan opvangen. Het bedrijf kan de plas hergebruiken. Uit de urine wordt onder meer fosfaat en stikstof te­ruggewonnen om er kunstmest van te maken. Nog dit jaar start een proef met de grootschalige ‘winning’ van urine. Het Nijmeegse festival Dag van het Levenslied, traditioneel op moederdag in mei en goed voor vijftienduizend bezoekers, is hier­voor als eerste festival uitgekozen.

Twee maanden later zal ook de uri­ne van de bezoekers van de Vier­daagsefeesten in Nijmegen zoveel mogelijk ingezameld worden. Bij beide acties zijn ook de gemeente Nijmegen en waterschap Rivieren­land betrokken. De Dag van het Levenslied en de Vierdaagsefeesten werken al jaren aan een meer duurzaam festival. Urine-inzameling past hierbij, zegt directeur Teddy Vrijmoet van de Vierdaagsefeesten. Ze denkt dat zelfs het wildplassen tijdens de feesten zo aan banden kan wor­den gelegd. „ Je kan je plas straks aan een goed doel doneren.” Voor de proef in Nijmegen heeft SaNiPhos, samen met de festivalor­ganisaties, de gemeenten en het waterschap een subsidieverzoek in­gediend bij het rijk.

Met name om goed lering te kunnen trekken uit de proef. „Wat is de beste manier van inzamelen? Hoe kun je het goed opslaan en afvoeren? Hoe pak je de urinegeur aan bij opslag en inzamelen? Hoe communice­ren we met de bezoekers? Op al die vragen willen we deze zomer een antwoord krijgen”, zegt Mar­tin Wilschut van SaNiPhos.

Als de Nijmeegse pilot slaagt, ver­wacht Wilschut dat snel afspraken gemaakt gaan worden met de Zwarte Cross in de Achterhoek, Parkpop in Den Haag en Zomer­carnaval in Rotterdam. Ook lopen studies om in nieuwbouwwijken de urine van de bewoners apart in te zamelen. Onder meer in Almere en Sneek wordt hierover nage­dacht. Mogelijk start verder een proef op HogeschoolWindes­heim. Van vierduizend studenten wordt dan urine ingenomen.

De geconcentreerde inzameling heeft grote voordelen voor het mi­lieu. Ook kan bespaard worden op de zuivering. Dagelijks spoelen Ne­derlanders per persoon bijna 1,5 li­ter urine door het toilet. Doorspoe­len vergt meer dan 40 liter drink­water. Achteraf volgt dan ook nog eens een kostbare schoonmaakope­ratie in een rioolwaterzuiveringsin­stallatie. Rioolbuizen slijten ook minder snel als de bijtende urine anders opgevangen kan worden.

Bron: De Gelderlander