Hogere huur redding bouw in Waalsprong

laauwikDe Nijmeegse wethouder Jan van der Meer stemt in met een hogere huur voor nieuwbouwwoningen van corporaties. Daarmee hoopt hij de eerder aangekondigde bouw van 2.000 huurwoningen door met name Talis en Portaal in de Waalsprong voor 2019 definitief veilig te stellen. Een artikel uit De Gelderlander.

Van der Meer accepteert een ver­hoging van de maximale huurpijs voor sociale nieuwbouw van nu 575 euro naar 652 euro per maand. Met die maatregel helpt hij de cor­poraties aan extra investeringsmid­delen.  De corporaties hebben eer­der laten weten dat hun investe­ringpot in 2014 vrijwel leeg is. Vooral omdat ze van minister Don­ner moeten gaan meebetalen aan de huurtoeslag. Sinds 2009 betalen ze ook al forse bedragen aan ven­nootschapsbelasting. In juni waar­schuwden Talis en Portaal dat zon­der hogere huur nieuwbouwplan­nen geschrapt zouden worden.

Van der Meer vindt het essentieel dat de bouw in de Waalsprong niet compleet stilvalt. Nijmegen en ontwikkelaars hebben fors geïn­vesteerd in de aankoop van gron­den en dreigen vele tientallen mil­joenen euro te verlies lijden door de enorme stagnatie op de koper­smarkt. Koophuizen worden no­maar mondjesmaat verkocht. Stil­vallen van de bouw van huurhui­zen zou helemaal dramatisch zijn.

‘Stad blijft groeien, dus we moeten bouwen’

Vandaag geeft wethouder Van der Meer het startschot voor de bouw van 178 nieuwbouwhuizen van Portaal in de wijk Laauwik bij Lent. Hij hoopt dat dit het begin is van nog meer nieuwbouwprojec­ten door corporaties. „Wij kunnen niet accepteren dat de bouw in Nij­megen stilvalt. Alle prognoses la­ten zien dat het aantal inwoners van de stad blijft groeien. Boven­dien is er ook nog eens de autono­me verdunning van het aantal be­woners in huizen. Er komen steeds meer alleenstaanden. Die trend alleen al vraagt om de bouw van enkele duizenden nieuwe wo­ningen.” Van der Meer is daarom bereid in te stemmen met de wens van cor­poraties voor hogere nieuwbouw­huren. Aangezien het nieuwbouwwoningen zijn met een hoge energieprestatie zullen de woonlasten (huur en energielasten) verhoudingsgewijs overeenkomen met woonlasten in de oudbouw.

Overigens ziet de toekomst van de bouwprojecten in Nijmegen (Waalsprong en bestaande stad) er volgens Van der Meer op de korte termijn, tot 2013, positief uit. Dit jaar jaar zijn al 394 huizen opgele­verd. Daar komen er dit najaar 350 bij. Voor 2012 wordt gerekend op de oplevering van zeker 1.100 wo­ningen. De bouw van nog eens 200 koophuizen is afhankelijk van het verkoopsucces. Voor 400 wo­ningen loopt verder nog een bouw­aanvraag. Daarbij zitten veel koop­huizen in de Laauwik in Lent.

Van der Meer verwacht verder veel van de bouwplannen op de Handelskade ( Waalhaven) en bo­ven op het toekomstige popcen­trum Doornroosje aan het Sta­tionsplein.