Lindebomen krijgen nieuwe plek in Lent

bomen griftdijk45 lindebomen aan de Griftdijk-Zuid, die moeten verdwijnen vanwege de bouw van de Verlengde Waalbrug, krijgen de komende weken een nieuwe plek in Lent. Het verplaatsen van de lindes start op dinsdag 3 september en duurt tot uiterlijk 13 september. De verwachting is dat er iedere dag vijf of zes bomen verplaatst kunnen worden.

De bomen van de Griftdijk-Zuid zouden aanvankelijk geplant worden op twee locaties in Nijmegen-Zuid en in de Vossenpels. Op verzoek van en in overleg met de Wijkraad Lent en Lentse bewoners zijn uiteindelijk vier locaties in Lent gevonden. De bomen worden geplant in de Vossenpels-Zuid, in het nog in te richten parkje bij de begraafplaats op het eiland Laauwik, in de groenstrook langs de Visveldsestraat en op de Vrouwe Udasingel. Ze worden vervoerd via de dijk, de tijdelijke ontsluitingsroute naar Bemmel (die toch al tijdelijk is afgesloten), Steltsestraat en Turennessingel en dan respectievelijk via Laauwickstraat (Vossenpels-Zuid) en Vrouwe Udasingel (voor de overige drie locaties).

Als voorbereiding op het verplanten zijn begin vorig jaar de kluiten rondgestoken en zijn de stammen met houten delen beschermd. Het uitgraven, vervoeren en planten van de bomen gebeurt met een speciale bomenverplantmachine (een vrachtwagen met kraan en grote ‘lepels’), waarvan er in Europa maar enkelen bestaan. De machine graaft de bomen uit met een ruime en diepe kluit, omsluit de kluit tijdens het transport en plaatst de bomen in het nieuwe plantgat. BTL Bomendienst, die het verplanten gaat uitvoeren, houdt de bomen nog drie groeiseizoenen na het verplanten in de gaten. Die nazorg bestaat uit het controleren van het vocht- en zuurstofgehalte en het bemesten van de bodem,  het indien nodig extra water geven en eventueel snoeien. Mocht er toch een boom bezwijken, dan wordt een nieuwe lindeboom van aanzienlijke omvang geplant.

Met het verplanten geeft het College van B&W invulling aan een Raadsmotie ‘Bomen over de Waalsprong’ van 21 maart 2012, waarin werd verzocht om de lindebomen aan de oostzijde van de Griftdijk Zuid te sparen en daar waar mogelijk en financieel haalbaar te verplaatsen.

De bouw van de Verlengde Waalbrug gebeurt in het kader van het project ‘Ruimte voor de Waal’. Als onderdeel van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier wordt bij Nijmegen-Lent een nevengeul gegraven, zodat de Waal meer ruimte krijgt. De Verlengde Waalbrug die gebouwd wordt over de toekomstige nevengeul moet in 2015 gereed zijn.